بازارچه خیریه آنلاین همدلان


بازارچه خیریه آنلاین همدلان
مهربانان 
ما هدايايي را از نيكوكاراني سخاوتمند دريافت كرده ايم و قصد داریم در بازارچه خیریه آنلاین "بنیاد همدلان کودک و نوجوان" به همت سخاوتمندانه ی همدلانی مهربان به نفع كودكان به فروش برسانيم
از اين بازارچه هر آنچه كه به عزيزانتان تقديم كنيد هديه ای خواهد بود برای كودكان و گشودن گره ای  از کار فروبسته  ی آنان. با نشاندن خنده بر لبان عزيزانتان کائنات را نيز به رقص آوريد 
 
آدرس کانال بازارچه :
https://t.me/hamdelanCharityBazaar

آدرس اینستاگرام بازارچه:
https://www.instagram.com/bazarche_hamdelan
 
بازارچه خیریه مجازی