پرداخت آنلاین سایت


پرداخت آنلاین سایت

همدلان عزیز نماد اعتماد تمدید و درگاه پرداخت آنلاین بنیاد همدلان کودک دوباره فعال شد، بنابراین از این پس می‌توانید کمک‌های خود را به صورت آنلاین و در سایت یا فراخوان مربوطه واریز کنید.