قصه خوانی برای کودکان بیمار


آلبوم قصه خوانی برای کودکان
همه با هم  از ته دل خندیدیم
قصه خوندیم، بادکنک بازی کردیم و خندیدیم
هم آواز و هم قصه شدیم با کودکان و مادرانشان در دنیای شاد عروسک ها.
روز 27 شهریور ماه باز هم مهمان کودکان و نوجوانان یکی از بیمارستان‌های قلب کودکان بودیم.
با آنان کتاب قصه را گشودیم و درس ایستادگی آموختیم.
با آنان خود به جای عروسکهای قصه مان شدیم و شادی کودکانه را تجربه کردیم.
اینبار با مهربانان قصه گوی ما خانم ها چایکار و کاظمی و تعدادی از همراهان نازنین بنیاد همدلان کودک و نوجوان ساعاتی شاد و خندان آفریدیم.
هرچه داریم از مهربانی است...  و هرچه می بخشیم از مهربانی است.
كميته آموزش و تحصيل بنياد همدلان كودك و نوجوان
 
با سپاس از خانم بهار محمدیان عزیز بابت عکس‌های زیبایشان