مناسبت‌ها


مناسبت‌ها
بهار جوانه‌ها جاوید،
عیدانه شکوفه‌ها شادباش،
سبزینه مهرتان پایدار.