فراخوان همياري درمان شماره 6 - مورخ 1390.06.06


فراخوان جراحی قلب کودک 6 کد ویژه:tre90060613

فراخوان همياري شماره 6 - مورخ 1390.06.06

مهدي خ. 4ساله - بيمار نيازمند جراحي قلب

مبلغ موردنياز: 2.000.000 تومان

دوستان عزیز، خواهشمندیم در صورت واريز مستقيم به حساب، حتما مراتب را طي تماس تلفني به ما اعلام فرماييد تا مبلغ واريزي دقيقاً براي درمان اين كودك صرف شود.

شماره تماس: 09358186649

مبلغ گردآوري شده تا تاريخ  1390.06.16= 2.000.000 تومان

مهدي تنها فرزند خانواده است كه در پاكدشت به دنيا آمده و به همراه پدر و مادرش در يك خانه اجاره اي در همان منطقه زندگي مي كند. مهدي داراي بيماري قلبي شديد است كه قبلا يك مرتبه جراحي شده و مجددا نياز به عمل جراحي فوري دارد. خانواده مهدي اصالتا اهل افغانستان هستند. شغل پدر، كشاورزي است كه درآمد ثابت ندارد و به همين دليل وي از عهده مخارج جراحي فرزندش بر نمي آيد. اميدمان اينست كه با كمك شما عزيزان بتوانيم به قلب رنجور اين كودك جاني تازه ببخشيم....

توجه:‌ درصورت نياز، اطلاعات مربوط به خانواده و مدارك درماني بيماران در اختيار شما قرار داده مي شود. همچنين شما مي توانيد مستقيما با كودكان بيمار و خانواده وي مرتبط شده و در كليه مراحل پرداخت، شخصا اقدام فرماييد.

دوستان عزيز، ياوران صميمي، بار ديگر باران لطف شما باريدن گرفت و  هزينه جراحي مهدي كوچولو به لطف قلبهاي مهربان شما تنها در طول 10 روز تامين شد.

نمي دانيم چگونه قدرداني خود را به شما ابراز نماييم؟

تنها اميدواريم بتوانيم با اعلام خبر موفقيت آميز جراحي مهدي و درمان اين كودك دردمند، دلهاي شما را شاد كنيم.

بادرود: گروه همدلان كودك

مبلغ جمع شده تاکنون: 0 ریال