فراخوان شماره 100 درمان مورخ 97/02/23


فراخوان شماره 100 درمان مورخ 97/02/23 کد ویژه:tre97022387
کودکان نیازمند درمان قلب و گوش
جمع مبلغ مورد نیاز: 13،235،000 تومان
 
 
آيهان ت. يك ماهه
 
جابه جايي عروق قلبي
 
مبلغ مورد نياز: سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان
 
آيهان كودكي يك ماهه و اهل تويسركان اس كه از بدو تولد به بيماري قلبي مبتلا بوده است. اين كودك به صورت اوژانسي براي درمان از همدان به تهران منتقل شده است. پدر آيهان كارگر مركز بهداشت شهرستان تويسركان است كه از دي ماه ۹۶ مشغول به كار شده ولي تاكنون فقط يك ماه حقوق دريافت كرده است. خانواده آيهان در يك منزل استيجاري با سه ميليون رهن و ۲۵۰ هزار تومان اجاره زندگي مي كنند.
 
اين كودك در بيمارستان مركز طبي کودکان تحت عمل جراحي جابه جايي عروق قرا گرفته است كه هزينه آن با تخفيف ۵۰۰ هزار توماني مددكاري بيمارستان سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان شده و تامين آن به عهده بنياد همدلان كودك و نوجوان است.
 
 
 
بفراو ع. ۱۵ ساله
 
سمعك
 
مبلغ مورد نياز: يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان
 
بفراو نوجواني ۱۵ ساله و اهل ثلاث باباجايي از روستاهاي كرمانشاه است. بفراو از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي عميق بوده و از سمعك استفاده مي كرده است. در زلزله اخير كرمانشاه سمعك بفراو در زير اين خانواده شش فرزند دارد كه يكي از آن ها مبتلا به ناتوان ذهني است آوار منزل مسكوني از بين رفته و بفراو به دليل عدم شنوايي دچار مشكل روحي شديدي شده است. خانواده هشت نفره بفراو در همان منزل مخروبه از زلزله زندگي را به سختي مي گذرانند. پدر خانواده بعد از زلزله بيكار شده و مخارج اين خانواده از طريق يارانه و بهزيستي تامين مي شود.
 
بفراو به كلينيك شنوايي سنجي توانبخش شاياگستر معرفي شد و پس از شنوايي سنجي براي او يك جفت سمعك تجويز شد كه بعد از تخفيف ۱۵ درصدي تامين مبلغ يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به عهده بنياد همدلان كودك و نوجوان است.
 
 
 
عليرضا ح. سه ساله
 
سمعك
 
مبلغ مورد نياز: چهار ميليون و ۳۳۵ هزار تومان
 
عليرضا كودكي افغان و ساكن در گرمدره كرج است كه از بدو تولد به كم شنوايي شديد مبتلا بوده است. پدر خانواده به افغانستان رفته و به دليل مشكلات مرزي تاكنون موفق نشده است كه نزد خانواده خود بازگردد. مادر خانواده با سه فرزند خود در يك منزل سرايداري بدون درآمد زندگي مي كنند. مخارج اين خانواده به كمك خيرين تامين مي شود.
 
عليرضا به كلينيك شنوايي سنجي توانبخش شاياگستر معرفي شد و پس از شنوايي سنجي براي او سمعك تجويز شد كه هزينه آن بعد از تخفيف ۱۵ درصدي  چهار میلیون و ۳۳۵ هزار تومان است و بنياد همدلان كودك و نوجوان تامين آن را به عهده گرفته است.
 
 
 
ريحانه ر. هفت ساله
 
سمعك
 
مبلغ مورد نياز: سه ميليون و ۹۰۰ هزار تومان
 
ريحانه كودكي هفت ساله از استان خراسان است كه از كودكي مبتلا به كم شنوايي دو طرفه بوده است. پدر كارگر روزمزد و فصلي است كه در حال حاضر بيكار است و از طريق يارانه مخارج خانواده خود را تامين مي كند. در حال حاضر خانواده ريحانه در منزل پدربزرگ پدري در روستا زندگي مي كنند.
 
ريحانه از طرف كلينيك شنوايي سنجي آوا به بنياد همدلان كودك و نوجوان معرفي شده است. اين كلينيك يك جفت سمعك براي اين كودك تجويز كرده كه بعد از تخفيف ۱۵ درصدي و پرداخت سهم خانواده تامين سه ميليون و ۹۰۰ هزار تومان آن به عهده بنياد همدلان كودك و نوجوان است.

 
 
خرسندیم به اطلاع دوستان برسانیم امکان پرداخت آنلاین بر روی سایت همدلان و برای هر فراخوان فراهم شده لذا از همراهان عزیز خواهشمندیم حتی الامکان کمک‌های خود را بصورت آنلاین پرداخت نمایند. 
 
در غیر این صورت، لطفا کمک های خود برای این نازنین را به حساب های بانک ملی و یا ملت "بنیاد همدلان کودک و نوجوان" واریز نمایید. (مبالغ واریزی بانک پارسیان برای پویش صد ویلچر برای سر پل ذهاب تخصیص داده می‌شود.)
 
 
بانك ملت:
شماره حساب : 5009269712
شماره کارت: 6131-5536-3379-6104
 
-------------------------------
 
بانک ملی:
ش حساب: ۰۱۰۹۸۵۸۰۸۰۰۰۰
ش کارت: ۴۵۷۸ . ۹۹۵۱ . ۹۹۱۸. ۶۰۳۷
 
 
همچنین، لطفا کمک های خود برای این نازنین را به حساب های بانک ملی و یا ملت "بنیاد همدلان کودک و نوجوان" واریز نمایید. (مبالغ واریزی بانک پارسیان برای پویش صد ویلچر برای سر پل ذهاب تخصیص داده می‌شود.)
 
بانك ملت:
شماره حساب : 5009269712
شماره کارت: 6131-5536-3379-6104
 
-------------------------------
 
بانک ملی:
ش حساب: ۰۱۰۹۸۵۸۰۸۰۰۰۰
ش کارت: ۴۵۷۸ . ۹۹۵۱ . ۹۹۱۸. ۶۰۳۷
 

 

مبلغ جمع شده تاکنون: 10,130,000 ریال