آخرین وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل


آخرین وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل

آخرین وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل


110 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارند که از این تعداد بیش از 55 هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفته‌اند، اما با وجود این هنوز هزاران کودک به دلیل معلولیت و فقر از تحصیل بازمانده‌اند.

به گزارش فارس، یکی از برنامه‌هایی که وزارت رفاه دنبال می‌کند، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل است.

طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در کشور به شکل ویژه توسط معاونت رفاه اجتماعی در سال گذشته کلید خورده و برخی از نتایج آن تا این لحظه درخور توجه است. به عنوان مثال؛ برای روشن شدن وضعیت 23 هزار و 986 کودک که خارج از مدرسه هستند و در سامانه دریافت یارانه نام آنها ثبت نشده، اما براساس اطلاعات ثبت احوال زنده هستند اقدام شده که البته مصوب شده سازمان ثبت احوال وضعیت حیات آنها را مجدد بررسی کند. در تماس تلفنی، سرپرست ‌های 8015 کودک اعلام کرده‌اند که به دلیل فقر نمی‌توانند کودک خود را به مدرسه بفرستند. سرپرست‌های 7217 کودک نیز اعلام کرده‌اند که کودکان‌شان به دلیل معلولیت به مدرسه نمی‌روند. همچنین سرپرست‌های 1552 کودک خارج از مدرسه گفته‌اند به علت دوری از مدرسه نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 1487 کودک نیز به دلایل فرهنگی و تمایل نداشتن سرپرست به مدرسه نمی‌روند.


منبع: فارس