بازدید روز 18 آذرماه از منطقه زلزله زده


بازدید روز  18 آذرماه از منطقه زلزله زده
بازدید روز  ۱۸ آذرماه از منطقه 
زلزله زده كرمانشاه و جاسازى كمپ، كه كانكسهايش فردا به روستاى حسن سليمان خواهند رسيد. 
ليستى از بنياد مسكن بابت ساخت خانه هاى اين روستا دريافت شد. شما هم ميتوانيد براى ساخت خانه هاى هموطنانمون به ما كمك كنيد. "دلتون شاد"
 
________
جهت كمك به زلزله زدگان غرب ايران ميتوانيد كمكهاي خود را به شماره حساب بانك ملت "بنياد همدلان كودك و نوجوان"واريز نمايید. 
 
شماره حساب : 5009269712
شماره کارت: 6131-5536-3379-6104
__________
www.hamdelan.org
@hamdelan_org
@hamyaran_bohran