برای کودکان کار ایرانی، «تجاوز» روزمرگی و بخشی از آمار شده!


تجاوز به کودک 11 ساله
روز سه شنبه گزارشی در روزنامه قانون منتشر شده که حتی خواندنش هم دردناک است؛ اینقدر درناک که ترجیح می‌دهیم نعل به نعل برخی قسمت‌های آن را بازگو کنیم تا واسطه انتقال آن درد به شما باشیم، شاید که این درد کشیدن زمینه‌سازی تدبیری برای خلاصی از وضعی شود برای عده ای که در آن قرار دارند و گویی در لبه حیات دست و پا می‌زنند.
 
«...روایت خردادماه امسال است؛ شبانه با جمعی دیگر در شهر پرسه می‌زدند. در جریان بازدید به یکی از پل‌های یکی از بزرگراه‌ها رسیده‌اند. توانی برای تعریف آنچه دیده، ندارد. برای بیان هر کلمه مکث می‌کند تا ببیند با چند واژه می‌تواند عمق فاجعه را بگوید. ۶ نفر بودند که تجاوز کردند. ۶ معتاد شیشه ای که شرایط و قرائن گواه آن بود که در جریان ارتکاب عمل شنیع خود در شرایط طبیعی نبوده  و از حالت عادی خارج شده بودند. قربانی ۶ مرد، دختری ۱۱ ساله بوده است. راوی می‌گوید: شاهدان حالشان بد شد و شوک آنچه مقابل چشمانشان رخ داده بود، هنوز هم با ایشان است. نمی‌تواند بیشتر بگوید...».  البته این گزارش ادامه دارد؛ ادامه ای دردناک از ملاقات با دخترکی ۷ ساله که شبیه هفت ساله هایی که اغلبمان می‌شناسیم نیست، زیرا گزارش‌های پزشکی حاکی از آنند که بارها و بارها و بارها شکنجه شده است.
 
نمی‌دانیم چرا ولی هر چه دوست داریم این گزارش‌ها را باور نکرده و سیاه نمایی بدانیمشان و یا دست کم بگوییم این‌ها موارد استثنایی هستند و با این استدلال با آنهایی که می‌گویند رسانه نباید به استثناها بپردازد همسو شویم، نمی‌شود؛ نمی‌شود چون نه داستان وحشتناک بلایی که بر سر آن دختر یازده ساله رفته و نه تجاوزهای متعددی که دخترک هشت ساله با گوشت و پوستش لمس کرده، هیچ یک متأسفانه استثنا نیستند! این را گزارش‌های معتبر مراکز مرجع می‌گوید. مثل گزارش مرکز تحقیقات ایدز که در نمونه اخیرش با مطالعه ای که روی یک هزار کودک کار در تهران صورت داده، دریافته «بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سال است و بیشترین راه ابتلا در بین این کودکان، تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین پسران بوده است».
یا نتیجه پژوهش «سنجش رفتارهای پر خطر در کودکان کار و خیابان در ایران» که توسط «سازمان بهزیستی» انجام شده و حاکی از آن است که این کودکان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا می‌شوند، به گونه  ای که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران، ۱۲/۵ و در پسران ۱۳/۷ سال است و در مجموع، ٢١ درصد این کودکان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند.  پژوهشی که تأکید دارد، «اهانت و خشونت از سوی مردم»، «کتک خوردن»، «خفت شدن» و «آزار جنسی» از جمله تجربه های کودکان کار در زندگی خیابانی‌شان است.
 
متن کامل را می توانید در منبع این مطلب در سایت تابناک مطالعه فرمایید.