تجهیز مدارس چند روستا در بیجار


تجهیز مدارس چند روستا در بیجار

به همت شما حامیان نیک اندیش بنیاد همدلان کودک و نوجوان، چهارده مدرسه ابتدایی و متوسطه در 9 روستا در منطقه بیجار کردستان، به میز و نیمکت‌های استاندارد، ارگونومیک و مورد تایید آموزش و پرورش تجهیز شدند.

تجهیز مدارس بیجار