تحصیل در مدارس بی‌در و پنجره


تحصیل در مدارس بی‌در و پنجره

سرانه فضای آموزشی در مناطق محروم بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است، میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی در کشور بیش از ۵ مترمربع است در حالی در بسیاری از مناطق استان‌های محروم این میزان کمتر از یک متر مربع است. میانگین سرانه فضای آموزشی، یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود.

براي مثال عبدالعزيز رامش، مديرعامل مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان چابهار در جنوب سيستان وبلوچستان چندي پيش سرانه فضاي آموزشي به ازاي هر دانش‌آموز در شهر چابهار را 48سانتي مترمربع اعلام كرد. محمدتقي نظرپور افزود: رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور شامگاه جمعه در برنامه پرسشگر شبكه آموزش ضمن اذعان به كمبود سرانه فضاي آموزشي در 12استان كشور گفت:«سرانه فضاي آموزشي در اين استان‌ها كمتر از متوسط كشوري است. متوسط سرانه فضاي آموزشي براي دانش‌آموزان بيش از 5مترمربع است. سيستان و بلوچستان يكي از اين استان‌هاست كه براي رشد سرانه آن رديف بودجه جداگانه درنظر گرفته شده است.» براساس مشاهدات خبرنگار همشهري برخي مدارس استان سيستان و بلوچستان فاقد هرگونه امكانات اوليه مانند در، پنجره، برق، آب و حتي سرويس بهداشتي هستند.

در همين حال نماينده مردم زاهدان در مجلس گفت: فضاي آموزشي، مشكل مهم استان سيستان و بلوچستان است و دانش‌آموزان در اتاق‌هاي قديمي چوبي و زير سايه درختان درس مي‌خوانند. علي يارمحمدي در اين برنامه با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش لازم است اقدامات متوازني در توسعه مدارس در سيستان و بلوچستان انجام دهد، اظهار كرد: در مجلس نمي‌توانيم در آنچه دولت به‌عنوان بودجه به مجلس فرستاده است، دست ببريم و آن را تغيير دهيم.

نايب‌رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: در سيستان و بلوچستان و مناطق نوارمرزي بايد اقدامات متوازني براي گسترش فضاي آموزشي صورت گيرد تا فاصله مناطق را با استانداردها كاهش دهد. فضاي آموزشي مشكل مهم استان سيستان و بلوچستان است و دانش‌آموزان در اتاق‌هاي قديمي چوبي و در سايه درختان درس مي‌خوانند.