تحویل کانکس‌ها به مردم روستای حسن سلیمان


تحویل کانکس‌ها به مردم روستای حسن سلیمان

با سلام ، گزارش اينجانب حبيب حق شناس نماينده همياران بحران به همراهى جناب مهندس يوسفى  جهت تحويل كانكسها روستاى حسن سليمان.    
احتراما به استحضار ميرساند درتاريخ ٩٦/١٠/١٢ در حضور ١١ نفر نمايندگان روستاى حسن سليمان و بخشدار و دهيار روستا همچنين نماينده بزرگ خانواده حيدرى آقای سيد نصيرحيدرى و آقای مهندس يوسفى و آقای نعمت صالحى مراحل تحويل كانكسهاى اهدايى (كمپ)از طرف گروه همياران بحران به چهل پنج خانواده  با موفقيت انجام و مراحل كاملا صورتجلسه و به امضاء و اثر انگشت حاضرين رسيد.  قابل ذكر است خوشبختانه تعداد بيست و شش نفر از اعضاء روستاء از تحويل كانكس انصراف  دادند و انها را به گروه همياران و خانواده محترم حيدرى تقديم كردند و اظهار داشتند كه در حال حاضر كانكس دارند و قرار شد به خانوادهايى كه نياز دارند تحويل داده شود.


تحویل کانکس‌ها به مردم روستای حسن سلیمان