حضور همدلان در رقابت های بین المللی چوگان


حضور همدلان در رقابت های بین المللی چوگان
با درود به همه همدلان عزیز
 
بار دیگر با همت دوستان تیم رویدادهای بنیاد همدلان کودک رخداد دیگری به انجام رسید.
در روزهای دوشنبه و جمعه ، 12 و 16 تیر ماه 96 رقابت های بین المللی چوگان برگزار گردید که بنیاد همدلان نیز با تلاش و پیگیری های خانم آبخضر گرامی.....
 
با برپایی غرفه ای در راستای معرفی بنیاد و فروش محصولاتی به نفع بنیاد با  تلاش خانم ها رحیمی،خاتون آبادی،دهقان و رویانی.....
 
و همچنین حضور بچه های مدرسه جویندگان دانش واقع در منطقه کن با همت خانم تهرانی.....
 
 و حضور پررنگ دوستان عزیز، آقایان ایمانی و مقیمی در این مسابقات شرکت نمود.
 
از تلاش های مستمر خانم آبخضر که با نگاه ویژه باعث حضور بازیکنان تیم چوگان و خانم خامنه شدند و همچنین از همه دوستان تیم رویدادها که مجدانه تلاش کردند تا این حضور محقق شود سپاسگزاریم.