خاله قصه گوی همدل در بین کودکان زلزله زده


خاله قصه گوی همدل در بین کودکان زلزله زده
خاله قصه گوی مهربانمون (خانم کاظمی نازنین) به همراه خاله نوبهار دوست داشتنی با لباس کردی، چند روزی میشه که در بیمارستان های طالقانی، محمد کرمانشاهی و امام رضای کرمانشاه برای کودکان آسیب دیده از زلزله، قصه میگن و شادی می آفرینند..
این کار زیبای خاله قصه گو و خاله نوبهار مورد استقبال شدید پزشکان و کادر بیمارستان و از همه مهم تر و زیباتر مورد شادی و شعف کودکان بیمار و آسیب دیده شده است..
خانم کاظمی نازنین خدا قوت و سپاس
چندتا عکس و فیلم کوچکی از این فراوانی همدلی و مهربانی رو در زیر میبینید..
 

خاله قصه گوی همدل در بین کودکان زلزله زده