دومین جلسه مجمع عمومی "گروه همیاران بحران"


دومین جلسه مجمع عمومی گروه همیاران بحران
دومین جلسه مجمع عمومی 
"گروه همیاران بحران"
 
(زلزله کرمانشاه)
ساعت ۸ صبح یک شنبه۵ آذرماه تشکیل شد.
 
مجمع عمومی گروه همیاران بحران  برای ورود به فاز دوم عملیات کمک رسانی به زلزله زدگان با تصویب بودجه ۲۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی معادل دویست و سی میلیون تومان ، برای سفارش ۳ کانکس ۱۰ خانوار معادل ۳۰ کابین و ۲ کانکس سرویس بهداشتی معادل ۶ کابین دوش حمام و ۶ چشمه توالت به شرکت محترم ماموت اقدام کرده است.
----------------------------------------------------------
 
عزیزان و خیرین محترم می توانند با اهداء کمک های مالی توسط هر کدام از این ده خیریه هم گروه "همیاران بحران" این جمع را در مسیر خلق آرامش هموطنان  آسیب دیده یاری رسان باشند.
۱.موسسه خیریه نیکان ماموت 
۲.موسسه خیریه مهرگیتی 
۳.موسسه خیریه رعد
۴.موسسه خیریه ایلیا
۵.موسسه خیریه پیام امید 
۶.موسسه خیریه همدلان کودک و نوجوان 
۷.موسسه خیریه امید فردا 
۸.موسسه خیریه کودکان فرشته اند
۹.موسسه خیریه بچه های سیب سرخ
۱۰. خیریه همگام
-----------------------------------------------------------
لازم به ذکر است  منطقه مورد نظر روستا حسن سلیمان واقع در دشت ذهاب میباشد ، که شامل ۴۵ خانوار معادل ۲۲۰ نفر جمعیت هستند.
در کنار اسکان موقت ،کانکس مدرسه و بهداری نیز فعال خواهد شد.
 
 
"بهارابوترابیان "
مسئول ستاد خبری،دبیر کمیته  اجرایی
 گروه (همیاران بحران)