ساخت خانه در روستای زلزله زده کرمانشاه


ساخت خانه در روستای زلزله زده کرمانشاه
گروه همیاران بحران ، زلزله کرمانشاه
ساخت ٢٩ منزل در روستاى حسن سليمان آغاز شده و به زودى همه ٤٥ خانوار، اهالى اين روستا، خانه دار خواهند شد. 
با ما ده موسسه خیریه معتبر همراه بمانید.
 
اردیبهشت ۱۳۹۷ 
و ادامه ساخت منازل مسکونی روستای حسن سلیمان ،،، قصه مهربان گروه "همیاران بحران" ادامه دارد با ما بمانید...