كمك به زلزله زدگان غرب ايران - کمپ موقت روستای حسن سلیمان


كمك به زلزله زدگان غرب ايران - کمپ موقت روستای حسن سلیمان
با برنامه ریزی دقیق، اولین کمپ موقت همیاران بحران هفته آینده در روستای حسن سلیمان با حدود 45 خانوار احداث خواهد شد.
 
جهت كمك به زلزله زدگان غرب ايران ميتوانيد كمكهاي خود را به شماره حساب بانك ملت "بنياد همدلان كودك و نوجوان"واريز نمايید. 
 
شماره حساب : 5009269712
 
شماره کارت: 6131-5536-3379-6104