نوزدهمين بازارچه خيريه پيام اميد


نوزدهمين بازارچه خيريه پيام اميد
خوشحالي يعني تو پاييز، دل همه دنيا گرم باشه ...نوزدهمين بازارچه خيريه پيام اميد
پنج شنبه٩،جمعه١٠ و شنبه ١١ آذر ماه
ساعت ٩صبح تا١١ شب سالن تلاش 
موسسه خیریه نیکان ماموت کلیه عواید حاصل از این بازارچه را جهت ساخت و تعمیر مسکن خانواده های زلزله زده کرمانشاه صرف خواهد کرد.
غرفه "گروه همیاران بحران"