گزارشي از فراخوان 86 و درمان کودکان


گزارشي از فراخوان 86 و درمان کودکان
با درود به همدلاني هاي گرامي گزارشي از فراخوان 86 پيشكش شما دوستان مهربان:
 
مهربانی را اگر قسمت کنيم من يقين دارم به ما هم می رسد
 
آدمی گر ايستد بر بام عشق دستهايش تا خدا هم می رود
 
مهرباني رسم قشنگ دل هاي پاك است.
 
 حامیان مهربان و همدل کودکان:
 
سهيل ك. چهار ساله از شهرستان بم. سهيل از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي عميق بوده است. پدر سهيل كارگر فصلي با 600 هزار تومان درآمد است. خانواده پنج نفره سهيل در يك منزل استيجاري 60 متري با 200 هزار تومان اجاره و كمترين امكانات زندگي مي كنند. سهيل از طرف يك موسسه خيريه در شهر بم به بنياد همدلان معرفي شد. اين كودك در كميسيون پزشكي، كانديد كاشت حلزون دولتي و شش ميليون توماني شناخته شده است و بنياد همدلان كودك و نوجوان تامين سه ميليون از اين مبلغ را به عهده دارد. با پرداخت سه ميليون سهم بنياد همدلان به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي سهيل در نوبت كاشت قرار گرفت كه معمولا به طور تقريبي بين سه تا شش ماه به طول مي انجامد.
 
 
فرشته ا. 18 ساله از روستاي سورن آباد شهر سنقركه از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي بوده و تاكنون از سمعك براي بهبود شنوايي استفاده مي كرده است. پدرش كارگر فصلي با درآمد 800 هزار تومان، ولي در حال حاضر بيكار است. خانواده فرشته در منزل روستايي پدربزرگ زندگي مي كنند. با پرداخت سه ميليون سهم بنياد همدلان به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي فرشته در نوبت كاشت قرار گرفت كه گزارش تكميلي بعد ازجراحي ارايه خواهد شد.
 
اميرعلي ب. پنج ساله از بجنورد كه حضانت اميرعلي به عهده مادر است. اميرعلي و مادرش در منزل پدربزرگ مادري زندگي مي كنند. مادر اميرعلي نيز كم شنواست و درآمدي ندارد. اميرعلي در كميسيون پزشكي، كانديد كاشت حلزون دولتي و شش ميليون تومان شناخته شد. تامين سه ميليون از اين مبلغ به عهده بنياد همدلان كودك و نوجوان است. با پرداخت سه ميليون سهم بنياد همدلان به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي اميرعلي در نوبت كاشت قرار گرفت و گزارش تكميلي بعد ازجراحي ارايه خواهد شد.
 
محسن د. هشت ساله از بجنورد كه از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي متوسط دوطرفه بوده است. پدرش بيكار است و خانواده در يك منزل روستايي 50 متري زندگي مي كنند. يك جفت سمعك ديجتيال پشت گوشي با همكاري كلينيك شنوايي سنجي آوا به مبلغ چهار ميليون و 800 هزار تومان براي محسن تجويز و با پرداخت سهم همدلان بعد از تخفيف و مشاركت 15 درصدي خانواده به مبلغ سه ميليون و 250 هزار تومان، سمعك تحويل كودك شد.
 
ياسمن ر. 12 ساله از بجنورد كه از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي متوسط دوطرفه است. ياسمن پدر ندارد و مادر سرپرستي پنج فرزند خود را به عهده گرفته است. متاسفانه مادر ديسك كمر دارد و از طريق كارهاي خدماتي مخارج خانواده را تامين مي كند. اين خانواده در يك مسكن اجاره اي در حاشيه شهر زندگي مي كنند و در تامين هزينه دارو و خوراك با مشكلات زيادي روبرو هستند.
 
يك جفت سمعك ديجتيال پشت گوشي با همكاري كلينيك شنوايي سنجي آوا به مبلغ چهار ميليون و 800 هزار تومان براي ياسمن تجويز و با پرداخت سهم همدلان بعد از تخفيف و مشاركت 15 درصدي خانواده به مبلغ سه ميليون و 250 هزار تومان، سمعك تحويل كودك شد.
 
ياسين ص. 12 ساله از بجنورد كه از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي متوسط دوطرفه است. با پدري بيكار كه تنها درآمدشان يارانه دريافتي است. يك جفت سمعك ديجتيال پشت گوشي با همكاري كلينيك شنوايي سنجي آوا به مبلغ چهار ميليون و 800 هزار تومان براي ياسين تجويز و با پرداخت سهم همدلان بعد از تخفيف و مشاركت 15 درصدي خانواده به مبلغ سه ميليون و 250 هزار تومان، سمعك تحويل كودك شد.
 
در مجموع مبلغ 18 میلیون و 750 هزار تومان که با حمایت های بی دریغ شما بزرگواران جمع آوری شده بود, برای درمان این عزیزان پرداخت شد.
مهرتان پایدار و سایه مهربانی تان بر سر کودکان سرزمین مان برقرار
تا درودي ديگر بدرود.