گزارش اهدای دستگاه به بیمارستان مدرس


گزارش اهدای دستگاه به بیمارستان مدرس

گزارش اهدای یک دستگاه درماتوم برقی و یک دستگاه مینی درماتوم دستی خودتراشی به بخش جراحی ترمیمی بیمارستان مدرس

(عکس بالا تزئینی‌ست)

دوستان عزیزم! با همیاری یکی از پشتیبانان خوب مان یک دستگاه درماتوم برقی برند هیومیکا هلند که جزء دو برند مشهور دنیا در این زمینه است، و یک دستگاه مینی درماتوم خودتراشی (جهت  برداشتن بافت های کوچک و نازک) خریداری و در اختیار بخش ترمیمی بیمارستان مدرس قرار داده شد.
بهای درماتوم برقی ۵۲ میلیون تومن بود و مینی درماتوم ۶ میلیون تومن و بر روی هم ۵۸ میلیون تومن . خوشبختانه موفق شدیم از  مدیر عامل شرکت تامین کننده دستگاه تخفیف خوبی بگیریم ( ۱۸ میلیون تومن) و در نهایت مبلغ ۴۰ میلیون تومن برای هر دو دستگاه توسط حامی خوب مون پرداخت شد.
دستگاه ها در حال حاضر در بخش ترمیمی بیمارستان مدرس استفاده می شوند. با وجود این دو دستگاه کیفیت خدمات درمانی در این بخش بهبود چشم گیری خواهد داشت. نامه رئیس بیمارستان مدرس به بنیاد را در زیر می بینید.
 
نامه بیمارستان برای اهدا دستگاه