گزارش بخش قلب دی و بهمن 96


گزارش بخش قلب دی و بهمن 96
گزارش بخش قلب دی و بهمن 96

انگار باشد كه هفت ساله ام و غروب جمعه گلويم را گرفته است. انگار پاييز باشد و بايد از خانه مادربزرگ برگردم و صبح كه بوي برگ ها و خاك و باران قاطي مي شود به مدرسه بروم. انگار تمام غربت دنيا روي سينه ام بختك شده باشد. قلبم گره خورده است به قلب دردمند تك تك كودكان بخش قلب مان؛ غلو نباشد به قلب تك تك كودكاني كه هریک از بخش ها را به مهماني غريبي آمده بودند. آدميزاد است ديگر، از هر رفتني و هر آخريني قلبش تكه تكه مي شود و اين آخرين گزارش من در بخش قلب همدلان كودك است. با این حال شادي تنومند شدن نهالي كه باليدنش را ديديم از وصف خارج است.  هریک از شما كه ما را ياري كرديد خورشيد بي منتي بوديد كه سبزي برگ هاي درخت مان را آفريديد و حالا شيريني و سرخي سيبش پيشكش باشد. كام‌مان از بزرگ شدن و قد كشيدن همدلان‌مان به شيريني لبخند كودكاني است كه با اشك مادران‌شان اشك ريختيم و با شاديشان بغض هايمان را فرو داديم. هر چه بگويم كلام و زبان كوتاه است از توصيف آن‌چه در رگ و پي ام مي جوشد و حالا كه بخش قلب را به دستان قدرتمند همكارانم در دفتر این بنیاد گرم و  صمیمی مي‌سپارم گوشه اي از قلبم را همين‌جا مي گذارم و آن همان گوشه اي ا‌ست كه ديگر متعلق به من نيست، دل‌بسته اين بخش و كودكانش شده است،  گويي هزار بار ديگر مادر شده باشم و قند مكررش اين حرف هايي است كه مي‌زنم. تشكر از تك تك شما عزیزان به ویژه حامیان همیشه سبزمان آن‌طور كه بايد از عهده خارج است شايد به رسم ادب اسم‌شان را ببريم يا صورت‌شان را مجسم كنيم، اما تقدير از تمام شما خوبان كه مسير را با هم آمديم، باشد به عهده آن‌كس كه تقدير مي گرداند. 
باری آخرین گزارش بخش قلب مربوط به دی و بهمن 96را خدمت همه همدلانی های عزیز و مهربانم از همکاران جدید و قدیم و تمامی حامیان سبز دریا دل تقدیم می کنم و این بخش را به دست توانای همکارانم در دفتر بنیاد می سپارم:
مددجوی عزیزغلام مصطفی ب (افغان)هزینه عمل 17 میلیون برآورد شده بود که مبلغ سه میلیون آن را همدلان تقبل کرده است.(معرف:مددکاری بیمارستان مدرس).نوگل عزیزمان محمد مهدی ا ( افغان)وقت آنژیو برای او گرفته شده.( معرف بیمارستان رجایی).کوچولوی مددجوی مان حسینا ر(افغان) هزینه کل عمل و شنت و تجهیزات مورد نیاز 17 میلیون برآورد شده بود که سه میلیون آن را همدلان پرداخت کرده است.(معرف:مددکاری بیمارستان مدرس).پسر کوچک مان ابوالفضل ا (افغان)از کل هزینه عمل پسرمان به مبلغ یک میلیون و 770 هزار تومان، 500 هزار تومان آن را همدلان پرداخت کرده است.(معرف: مدکاری بیمارستان فقیهی شیراز).شکوفه خوش‌بوی مان آتنا ع برای بیمار از مرکز طبی وقت معاینات مقدماتی گرفته شد.دختر کوچک مان ریحانه ب از بیمارستان مرکز طبی برایش وقت گرفته شد که برایش آنژیو تشخیص داده شده و هزینه آن برعهده همدلان است.پسر عزیزمان امین غ (افغان) هزینه عمل 17 میلیون برآورده شده که سه میلیون آن را همدلان متقبل شده( معرف: مددکاری بیمارستان مدرس).نوگل دیگرمان امید س( افغان)هزینه عمل 17 میلیون برآورد شده که مبلغ دو میلیون و 500 آن را همدلان پرداخت کرده است.( معرف: مددکاری بیمارستان رجایی).پسر کوچک مان امیر محمد م وقت معاینات اولیه برایش گرفته شده.نوگل عزیزمان مجتبی نورزهی(افغان) هزینه عمل هشت میلیون برآورد شده که یک میلیون آن را همدلان پرداخت کرده است.غنچه کوچک مان یسنا ا وقت معاینات اولیه برایش گرفته شده.نوگل عزیزمان آیهان ف هزینه عمل پنج میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده که مبلغ یک میلیون آن را همدلان برعهده گرفته ( معرف: مددکاری مرکز طبی).پسر کوچک مان اسماعیل ع هزینه عمل و دارو سه میلیون برآورد شده که یک میلیون آن را همدلان پرداخت کرده.دختر عزیزمان حسنا ر مبلغ عمل دو میلیون برآورد شده که 500 هزار تومان آن را همدلان پرداخت کرده است.( معرف: مددکاری بیمارستان افشار یزد).نوگل عزیزمان فاطمه ح برای چکاپ بعد از عمل به مرکز طبی مراجعه کرده و کلیه هزینه های درمانی را همدلان پرداخت کرده است. 
فرصت را غنیمت می‌شمارم تا در این واپسین روز های باقی مانده از سال غرق اشک و رنج آرزو کنم که سال جدید دگر گونه رقم بخورد؛ این روزها که در خاک‌مان هیچ چیز مبارک نیست، شاید قدوم سال پیش رو نوید بخش التیام باشد. امسال زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب، فاجعه سانچی، سقوط هواپیما بر دنا و دیگر اتفاق های ناخوشایند رخ داده مرا یاد تصویری از شاملو می انداخت؛ تصویر مادری بر نعش چاک چاک پسرش که هیچ مرهمی زخمش را دوا نمی افتد، فقط می توان دست به دعا برد که سال جدید تصویرهای روشن تری را در ذهن‌مان تداعی کند. به امید روزی که در سرزمین کهن مان دوباره خنده و شادی رنگ واقعی خود را بیابد و کودکان سالم و شاداب مادر زمین رنگی از طراوت و امید را بر چهره  این مادر دردکشیده بپاشند. یقین دارم همه ما عهد کرده ایم تا خون در رگ هایمان می جوشد از پای ننشینیم و باری هر چند