گزارش درمانی بهمن 98


گزارش درمانی بهمن 98
 
مهربان که باشي
روزت زيباست
آسمان رنگ ديگري دارد
مهرباني رسم قشنگ دل هاي پاک است…
درود بر شما همراهان و همدلان گرامي
گزارش درماني بهمن ماه 98 در شاخه هاي تحت پوشش به شرح زير تقديم حضورتان مي‌شود. گزارشي از خدمات درماني بنياد همدلان كودك و نوجوان كه با همكاري و پيگيري هاي خانم ها ليلا دهقاني و افسانه نوروزقلي صورت مي گيرد.
 
شاخه قلب 
دانيال کودک ۱۰ ساله ساکن يکي از روستاهاي کاشمر خراسان که از بدو تولد مبتلا به مشکل قلبي بود. دانيال از طرف بنياد همدلان به بيمارستان امام رضاي مشهد معرفي شد و به توصيه ي پزشک معالج تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت. هزينه هاي جراحي وي از طريق فراخوان ۱۲۹ تامين و پرداخت شد.
غزل بانو کودک يک ساله افغانستاني ساکن قم که از بدو تولد به طور مادرزاد مبتلا به بيماري قلبي بود. غزل از طرف بنياد همدلان به بيمارستان رجايي معرفي شد که طبق تجويز پزشک معالج نياز به جراحي قلب باز داشت. وي در بيمارستان رجايي تحت عمل جراحي قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري غزل عزيز به ياري شما مهربانان در فراخوان اخير تامين و پرداخت شد. 
مهسا کودک يک ساله افغاني ساکن رودهن  که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه درمان وي توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
امير علي کودک ۳ ساله ساکن يزد که مبتلا به بيماري قلبي بود. امير علي در بيکارستان افشار يزد تحت عمل جراحي قلب قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي نيز پرداخت شد.
شهاب نوزاد ۷ ماهه ساکن خوزستان که از بدو تولد مشکل قلب داشت. شهاب نازنين در بيمارستان گلستان اهواز تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت. و هزينه هاي درمان وي توسط شما حاميان عزيز پرداخت شد.
رقيه نوزاد ۵ ماهه ساکن اهواز با مشكلات قلبي زياد بيمار ديگري است كه بنياد همدلان معرفي شد. اين نوزاد در بيمارستان اهواز تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي وي پرداخت شد. متاسفانه به دليل پيچيدگي بيماري قلبي و مشکل تنفسي، اين نوزاد پس از ترخيص فوت شد. 
سيد نعمت کودک ۲ ساله افغانستاني ساکن قم که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. وي در بيمارستان مدرس تحت عمل جراحي قرار گرفت وهزينه هاي درمان وي نيز پرداخت شد. 
رها نوزاد سه ماهه مجهول الهويه که از شيرخوارگاه آمنه به دليل مشکل قلبي که داشت به بنياد همدلان معرفي شد. بعد از معرفي رها به بيمارستان مدرس تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي وي توسط شما مهربانان پرداخت شد. 
همين طور هزينه هاي دارو و آزمايش مبينا از ملاير نيز در بيمارستان مرکز طبي پرداخت شد. 
در مجموع در بخش قلب بيش از 14 ميليون هزينه شد.  
شاخه ريه:
آيهان کودک يک ساله کرمانشاهي ساکن سر پل ذهاب بود که در زلزله ي اخير کرمانشاه منزل شان کاملا تخريب شده و هم اکنون در کانکس زندگي مي کنند که به همين دليل آيهان مبتلا به بيماري ريه شده بود. آيهان در بيمارستان امام رضا کرمانشاه بستري و درمان و هزينه هاي درمان وي نيز پرداخت شد. 
يزدان نوزاد ۶ ماهه ساکن خوزستان بود که مشکل ريه داشت. يزدان از طرف بنياد همدلان به بيمارستان مرکز طبي معرفي و بستري شد و هزينه هاي درمان وي توسط شما حاميان عزيز پرداخت شد.
محيا نوجوان ۱۳ ساله ساکن لرستان که از بدو تولد مبتلا به CF ريه است. محيا در بيمارستان مرکز طبي تحت درمان قرار گرفت. هزينه هاي بستري و دارويي محيا توسط شما عزيزان پرداخت شد.
کودکان عزيزمان محمد طاها از ورامين، محمد حسين از کرمانشاه، محمد مهدي از خوزستان و امير حسين از ورامين،  ابوالفضل از تهران و پارسا از سنندج داروهاي ماهانه خود را در اين ماه تحت پوشش بنياد همدلان دريافت كردند.
در مجموع در  بخش ريه، بيش از پنج ميليون و 180 هزار تومان هزينه شد. 
شاخه گوارش:
پرهام نوجوان ۱۴ ساله ساکن اراک که سال ها مبتلا به بيماري گوارش بود. پرهام در بيمارستان نمازي شيراز تحت عمل جراحي روده قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي پرداخت شد. 
رقيه کودک ۱۰ساله افغانستاني ساکن جنوب تهران بود. که به دليل سانحه تصادف دچار خونريزي معده شده بود. فاطمه در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قرار گرفت و هزينه درمان وي توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
ابوالفضل نوجوان ۱۵ ساله ساکن يکي از روستاهاي شيراز بود. وي مدت ها بود که مبتلا به بيماري گوارش بود. ابوالفضل در بيمارستان نمازي شيراز جراحي شد و هزينه هاي درماني وي نيز پرداخت شد. 
فاطمه کودک ۱۲ ساله افغانستاني ساکن قم که مبتلا به بيماري گوارش بود. وي نيز در بيمارستان مرکز طبي جراحي و هزينه هاي درمان فاطمه ي عزيز پرداخت شد.
 
همچنين کودکان عزيزمان حامد و حسين و آمانچ و آرمين از کرمانشاه، ياسمن و محمد از تربت جام، حسين از شوشتر در اين ماه داروهاي ماهانه خود را دريافت كردند. 
در مجموع ‌در بخش گوارش بيش از هفت ميليون تومان هزينه شد.
شاخه ارولوژي: 
آيلين کودک چهار ساله ساکن کرمانشاه که مبتلا به مشکل گوارش بود. آيلين در بيمارستان امام رضا کرمانشاه تحت عمل جراحي قرار گرفت و هزينه هاي درماني وي پرداخت شد. 
همچنين هزينه هاي دارويي رضا از کهگيلويه و بوير احمد و مبينا از مشهد در اين ماه و هزينه تجهيزات درماني ديلان از کرمانشاه نيز پرداخت شد. 
در مجموع در بخش ارولوژي بيش از دو ميليون و 900 هزار تومان هزينه شد.
شاخه ترميمي:
سلما دختر 2 ساله افغان ساکن يزد که براثر سوختگي باآبجوش به بيمارستان شهداي محراب يزد مراجعه کرده بود در همان بيمارستان تحت عمل قرار گرفت. هزينه اين عمل توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
آيدا دختر يك ساله ساکن قزوين که براثر اتش سوزي دچار سوختگي شده بود، در بيمارستان مطهري تهران تحت عمل جراحي قرار گرفت و هزينه اين عمل توسط بنياد پرداخت شد.  
مليکا و فاطمه بيماران پوستي داروهاي خود را تحويل گرفتند و ترنم بيمار پروانه اي نيز کاردرماني خودرا انجام داد. 
در مجموع در اين شاخه حدود چهار ميليون تومان هزينه شد. 
شاخه چشم: 
فاطمه دختر 6 ساله ساکن کرج که خال بسيار بزرگي در کنار چشم داشت، در کلينيک نوين ديدگان تحت عمل جراحي قرار گرفت و کل مبلغ توسط بنياد پرداخت شد. 
فاطمه ع دختر 3 ماهه ساکن جيرفت که از بدو تولد حدقه يکي از چشمانش خالي بوده و افتادگي پلک نيز داشت پروتز وجراحي نصب ان در حدقه در بيمارستان فارابي تهران انجام شد و کل هزينه توسط بنياد پرداخت شد. 
کيميا داروي ماهانه خودرا تحويل گرفت و براي زينب نيز عينک تهيه شد.  بهمن ماه در اين بخش حدود 2 ميليون تومان هزينه شد. 
شاخه ارتوپدي: 
محمد صالح کودک يك ساله اهل يکي از روستاهاي اطراف تهران بود که دچار شکستگي پا شده و در بيمارستان هفتم تير مورد عمل جراحي قرار گرفت. قسمتي از هزينه اين عمل توسط بنياد تقبل و پرداخت شد. 
دراين ماه هزينه کار درماني کودکان عزيزمان ابوالفضل، باران، مبينا، ايليا، زينب و پوريا پرداخت شد. 
براي فاطمه عزيز کفش و بريس طبي تهيه شد. 
در اين شاخه نيز بيش از پنج ميليون تومان هزينه شده است. 
شاخه گوش و حلق و بيني:
در اين ماه هزينه هاي گفتار درماني کودکان عزيزمان سهيل، محمدمعين و مبينا پرداخت شد. 
همچنین مبین نوجوان 16 ساله اهل تربت جام که مبتلا به سرطان خون و بر اثر شیمی درمانی دچار افت شنوایی شده بود، به بنیاد همدلان معرفی شد. مبین نیاز به سمعک داشت که در همین حین از طرف یکی از دوستان نیک اندیش بنیاد که به تازگی پدرش را از دست داده بود سمک پدر وی که در حد نو بود به بنیاد همدلان اهدا شد و با کمک کارشناسان شنوایی سنجی شرکت شایا گستر این سمعک برای مبین تنظیم شد و در اختیار وی قرار گرفت.
در اين شاخه نيز حدود 2 ميليون تومان هزينه شد.
 
در پايان قدردان زحمات شما همراهان هميشگي مان هستيم كه ما را در امر خدمت رساني به كودكان اين مرز و بوم حمايت كرديد.