گزارش درمانی تیر 99


گزارش درمانی تیر 99
مهرباني رسم قشنگ دل هاي پاك است
سلامي به لطافت و سرسبزي روزهاي بهاري بر شما همراهان و همدلان گرامي
گزارش درماني تير ماه 99 را در شاخه هاي تحت پوشش به شرح زير تقديم حضورتان مي‌شود. گزارشي از خدمات درماني بنياد همدلان كودك و نوجوان كه با همكاري و پيگيري هاي خانم دهقاني و خانم نوروزقلي صورت مي گيرد.
 
شاخه قلب:
رقيه کودک يک ساله ساکن زابل که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. رقيه از طرف بنياد همدلان به بيمارستان رجايي معرفي شد که پس از معاينات اوليه پزشک معالج دستور جراحي قلب باز دادند. هزينه هاي جراحي و بستري رقيه نازنين توسط شما عزيزان در فراخوان ۱۳۷ تامين و پرداخت شد. 
ياسمن دختر ۱۲ ساله ساکن بم که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي شده بود. ياسمن عزيز از طرف بنياد همدلان به بيمارستان رجايي معرفي شد که طبق تجويز پزشک معالج، وي نياز به تعويض دريچه قلب داشت. ياسمن تحت حمايت شما نيک انديشان تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري وي که در فراخوان ۱۳۷ فراهم و پرداخت شد. 
پويا نوزاد دو ماهه  ساکن يکي از روستاهاي همدان که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. پويا تحت حمايت شما عزيزان در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و بخشي از هزينه هاي وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
محدثه نوزاد چهار ماهه ساکن خراسان که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. محدثه کوچولو در بيمارستان امام رضاي مشهد تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت.  هزينه هاي جراحي و درمان وي توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
عبدالرحمن نوزاد دو ماهه ساکن شهرستان ايرانشهر سيستان و بلوچستان که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. عبدالرحمن در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و  بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
يگانه کودک دو ساله ساکن يکي از روستاهاي بم که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. يگانه نازنين در بيمارستان شفاي کرمان توسط پزشک معالج  آنژيو  شد و به صورت عمل قلب بسته سوراخ قلب وي درمان شد و هزينه هاي بستري و آنژيوي وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
سلدا کودک ۳ ساله ساکن تالش که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. سلدا در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري وي توسط شما حاميان نازنين پرداخت شد.
محمد صالح کودک دوساله ساکن سيستان و بلوچستان که از بدو تولد مشکل قلبي داشت. محمد صالح در بيمارستان مدرس تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي وي از طريق فراخوان ۱۳۶ تامين و پرداخت شد.  
پريناز کودک ۱۰ ساله ساکن يکي از روستاهاي آذربايجان غربي بود. پريناز دو سال پيش عمل پيوند قلب انجام داده بود که دچار عفونت قلب شده بود و در بيمارستان رجايي بستري بود. طبق دستور پزشک معالج، پريناز بايد  آزمايشات خاصي انجام مي داد که تحت پوشش بنياد همدلان آزمايشات قلب خود را انجام داد.
ابوالفضل از لرستان در بيمارستان مرکز طبي ويزيت شد.  
يسنا بيمار پيوند قلب از کرج  و امير علي از کرمان داروهاي ماهانه خود را در اين ماه دريافت كردند. 
عبدالرحيم هم تحت حمايت بنياد اکو و نوار قلبي خود را در بيمارستان مرکز طبي انجام داد. 
در اين بخش بيش از 15 ميليون و 790 هزار تومان هزينه شد. 
شاخه ريه:
عليرضا نوزاد دو ماهه افغاني که مشکل ريوي - تنفسي داشت. عليرضا در بيمارستان مرکز طبي تحت درمان قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي توسط شما نيک انديشان پرداخت شد. 
محمد نوزاد يک ماهه افغاني که دچار مشکلات ريوي بود. محمد در بيمارستان مرکز طبي تحت درمان قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي نيز پرداخت شد. 
هادي کودک ۱۰ ساله ساکن جنوب تهران که به دليل گوشت اضافه در ريه دچار مشکلات تنفسي شده بود. هادي در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
همچنين کودکان عزيزمون امير حسين از ورامين و معراج از تهران تحت حمايت بنياد همدلان آزمايشات خود را انجام دادند. و همين طور محمد مهدي از خوزستان و محمد طاها از گنبد و امير حسين از ورامين داروهاي ماهانه خود را دريافت كردند. 
در اين بخش بيش از چهار ميليون و پانصد هزار تومان هزينه شد.
 شاخه ارولوژي
ياسين کودک ۷ ساله ساکن خرم آباد که از بدو تولد مشکل کليه داشت. ياسين به دليل از کارافتادن يکي از کليه هايش در بيمارستان مرکز طبي بستري شد و طبق دستور پزشک معالج تحت عمل جراحي قرار گرفت و کليه از کار افتاده از بدنش خارج شد. بخشي از هزينه هاي جراحي و بستري ياسين عزيز توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
يزدان کودک يک ساله ساکن خوزستان که از بدو تولد مشکل کليه داشت. يزدان به دليل بيماري کليه در بيمارستان مرکز طبي بستري و درمان شد. هزينه هاي درمان وي توسط شما عزيزان پرداخت شد.
همچنين کودکان عزيزمون امير مهدي از ورامين و يزدان از خوزستان، نگین و محمد سالار و مهسا از مشهد و ياسين از آبيک قزوين و رضا از کهگيلويه و بوير احمد و محمد  از کرمانشاه و احسان الله از زاهدان داروهاي ماهانه خود را دريافت كردند. و ديلان از کرمانشاه تجهيزات دارويي خود را دريافت كرد. 
در اين بخش بيش از دو ميليون و دويست و هشتاد هزار تومان هزينه شد. 
شاخه گوارش
کودکان عزيزمون صهيب و عاليه  از سيستان و بلوچستان  هم در اين ماه محصولات رژيمي بدون گلوتن خود را دريافت كردند و همچنين آمانچ و حامد  از کرمانشاه داروي ماهانه ي خود را دريافت كردند.
در اين بخش بيش از 780 هزار تومان هزينه شد.
شاخه ارتوپدي
کودکان عزيز پريسا،ابوالفضل و مبينا کاردرماني خودرا انجام دادند و ايلين عزيز هم کفش طبي خودرا دريافت كرد.
مجموعا دراين ماه در شاخه ارتوپدي بيش از يک ميليون و 500 هزار تومان  هزينه شده است.
شاخه سوختگي وترميمي:
دختر عزيزمان باران از اصفهان  لباس مخصوص سوختگي خودرا دريافت كرد.
مژگان دخترک ۲ ماهه افغان از کرمان در بيمارستان شفاي کرمان تحت عمل جراحي شکاف لب قرار گرفت که هزينه اين جراحي با کمک شما خيرين گرامي تامين و پرداخت شد.
نيايش دختر۱۲ ساله کرمانشاهي بود که دچارسوختگي شديد شده بود.وي در بيمارستان حضرت زهرا تحت درمان با ليزر قرار گرفت و هزينه اين کار خير توسط بنياد همدلان تقبل شد.
عمران پسرک يکساله بلوچ بود که دچارسوختگي درجه۳ شده و در بيمارستان شهداي محراب يزد تحت معالجه قرار گرفته بود که بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
اميررضا کودک ۷ساله اي بودکه دچار سوختگي ۲۰ درصد با ابجوش شده بود و در بيمارستان شهيدمطهري تحت عمل جراحي قرار گرفته بود که بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. تيرماه مجموعا در اين شاخه حدودشش ميليون و 500 هزارتومان هزينه شده است.
شاخه چشم:
در اين ماه کودکان عزيز هليا از کرمانشاه و نازنين زهرا ملاير عينک خودرا دريافت كردند و فاطمه کودک ۹ ماهه ساکن جيرفت در بيمارستان فارابي تحت عمل جراحي چشم قرار گرفت که هزينه عمل وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
سينا پسر ۱۶ساله مشهدي نيز که دچار ضايعه چشمي شده بود نيز در بيمارستان خاتم الانبيا مشهد تحت عمل جراحي قرار گرفت و بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد تقبل شد.
تيرماه مجموعا دراين شاخه بيش از يک ميليون و 600 هزارتومان هزينه شده است.
شاخه گوش و حلق و بيني:
در اين شاخه کودکان عزيز: الينا، مبينا، ايليا، سهيل، اميرمتين، محمدمعين و اميرمحمد گفتاردرماني خودرا انجام دادند.
اميرحسين پسر۴ساله افغان ساکن اصفهان بودکه با نقص شديد شنوايي متولد شده و ينا به نظر پزشک نياز به کاشت حلزوني داشت. با همت شما همراهان و خيرين گرامي مبلغ مورد نياز تامين شده و توسط بنياد همدلان به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي واريز شد.
نازنين زهرا دختر۱۰ ساله بجنوردي ساکن تهران بود که بعلت نقص شنوايي نيازبه يک جفت سمعک پشت گوشي فول ديجيتال داشت. با ياري شما ياران همراه مبلغ موردنياز گرداوري شده و سمعک توسط بنياد تهيه شد و در اختيار وي قرار گرفت. 
اسرا دختر ۲ ساله اهل زاهدان بود که بانقص شنوايي کامل بدنيا آمد  و بنا به نظر پزشک نياز به جراحي کاشت حلزوني گوش داشت . وي توسط معرف با بنياد همدلان آشنا شده و در فراخوان ۱۳۶ قرار گرفت و هزينه اين عمل خير توسط شما ياران خير تامين شد  ولي در آخرين ساعات قبل از واريز به حساب هيات امنا از زاهدان خبر رسيد که خير ديگري مبلغ را پرداخت كرده است، بنابراين مبلغ جمع  آوري شده براي بخش ترميمي ( بيماراني که دچار سانحه ي سوختگي شده بودند) هزينه شد.
در بخش گوش و حلق و بيني مجموعا بيش از 13 ميليون و 600 هزار تومان هزينه شد.