گزارش درمانی دی 98


گزارش درمانی دی 98
مهربان که باشي
روزت زيباست
آسمان رنگ ديگري دارد
مهرباني رسم قشنگ دل هاي پاک است…
درود بر شما همراهان و همدلان گرامي
گزارش درماني دي ماه 98 در شاخه هاي تحت پوشش به شرح زير تقديم حضورتان مي‌شود. گزارشي از ارايه خدماتي از جنس عشق و نور كه با همكاري و پيگيري هاي دلسوزانه و صميمانه خانم ها ليلا دهقاني و افسانه نوروزقلي صورت مي گيرد. 
 
 
شاخه قلب 
حميد نوزاد ۵ ماهه ساکن يکي از روستاهاي محروم ايرانشهر شاخه دلگان که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. حميد از طرف بنياد همدلان به بيمارستان رجايي معرفي شد که طبق دستور پزشک معالج تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري حميد نازنين توسط شما نيک انديشان پرداخت شد. 
زهرا کودک يک ساله ساکن بندر ترکمن که به طور مادر زاد مشکل قلبي داشت. زهرا در بيمارستان مدرس تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و درمان زهراي عزيز توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
بنيامين کودک ۱۰ ساله ساکن يکي از روستاهاي محروم خراسان كه دچار نارسايي قلبي بود نيز با حمايت شما عزيزان در بيمارستان امام رضاي مشهد جراحي و هزينه هاي درمان وي نيز پرداخت شد.
افسانه کودک يك ساله افغاني که مشکل قلب داشت. وي در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري توسط همدلان پرداخت شد. 
ساغر کودک ۱۱ ساله ساکن خراسان که مبتلا به بيماري قلبي بود. ساغر عزيز در بيمارستان امام رضا مشهد تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و درمان توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
ميترا نوزاد دو ماهه ساکن تربت حيدريه که مبتلا به بيماري قلبي بود. ميتراي نازنين هم در بيمارستان مشهد جراحي و هزينه هاي جراحي وي نيز پرداخت شد. 
همچنين کودکان عزيزمون يسنا از کرج و امير علي از تهران داروهاي قلبي خود را دريافت كردند و همين طور عبدالرحيم کودک افغاني تحت حمايت شما عزيزان اکوي قلبي خود را دريافت كردند. 
در مجموع در اين شاخه بيش از يازده ميليون و پانصد هزار تومان هزينه شد. 
 
 
شاخه ريه 
محيا نوجوان ۱۱ ساله ساکن لرستان که از بدو تولد مبتلا به CF ريه بود. محيا به دليل عفونت ريه در بيمارستان مرکز طبي تحت درمان قرار گرفت و هزينه هاي درمان و بستري و همين طور داروهاي محيا توسط همدلان پرداخت شد. 
همچنين کودکان عزيزمان علي از دهدشت کهگيلويه و بوير احمد و محمد مهدي از لرستان و ابوالفضل از شهريار تهران و محمد مهدي از خوزستان و آنيتا از اراک داروهاي ماهانه خود را تحت پوشش بنياد دريافت كردند و همين طور محمد مهدي از لرستان آزمايش هاي پاتولوژي ريه خود را در اين ماه انجام داد.
در مجموع در اين شاخه بيش از سه ميليون و 860 هزار تومان هزينه شد. 
 
شاخه ارولوژي 
شهرام نوجوان ۱۳ ساله افغاني که ک مدت هاست از مشکل کليه رنج مي برد. شهرام به دليل عفونت بالا در بيمارستان مفيد بستري و درمان شد. همين طور هزينه هاي ماهانه دياليز اين نوجوان عزيز، توسط همدلان پرداخت شد. کودکان عزيزمان مبينا از مشهد و رضا از کهگيلويه و بوير احمد، ابوالفضل از کرمان محمد سالار از ورامين، امير مهدي از ملارد کرج، روژان و محمد از کرمانشاه، بنيامين از خراسان داروهاي ماهانه خود را دريافت كردند.  
در مجموع در اين شاخه در مجموع بيش از دو ميليون و 300 هزار تومان هزينه شد. 
 
 
شاخه گوارش 
سارا دختر نوجوان ۱۱ ساله خوزستاني که از سن دو سالگي دچار مشکلات روده بود و به مرور زمان دچار فلج روده شده بود. بر اساس تشخيص پزشکان يک دستگاه دائم نياز داشت که طي فراخوان ۱۲۸ مبلغ فراهم شد و ساراي عزيز تحت عمل جراحي قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري ساراي عزيز توسط نيک انديشان پرداخت شد.
همين طور کودکان عزيزمان حامد و حسين و آمانچ از کرمانشاه و ياسا از شوشتر خوزستان داروهاي ماهانه خود را در اين ماه دريافت كردند.
در مجموع در اين شاخه بيش از سي و هفت ميليون هزينه شد.
 
 
شاخه گوش و حلق و بيني
سياوش پسر 6 ساله اهل يکي از روستاهاي کرمانشاه بود که از بدو تولد دچار نقص ژنتيکي شنوايي بود و بنا به تشخيص پزشک معالج نياز به يک جفت سمعک پشت گوشي فول ديجيتال داشت. پدر وي مبتلا به بيمار ام اس بود و توان کار نداشت. هزينه اين کار خير با همت شما همراهان تامين و توسط بنياد همدلان پرداخت شد و کودک سمعک خودرا تحويل گرفت. 
حسين پسر 11 ساله  اهل يکي از روستاهاي خراسان شمالي بود نه قبلا عمل کاشت حلزوني انجام داده بود ولي براثر گذشت زمان دستگاه دچار فرسودگي شده و بنا به تشخيص پزشک معالج نياز به به کاشت مجدد حلزوني گوش داشت. هزينه اين جراحي به کمک شما همراهان تامين و توسط بنياد همدلا ن پرداخت شد. 
در اين ماه هزينه گفتار درماني کودکان عزيزمان سهيل و محمد معين، امير متين و ايليا توسط بنياد پرداخت شد. 
در مجموع در اين شاخه حدود 12 ميليون تومان هزينه شده است. 
 
 
شاخه چشم
در اين ماه نوجوانان عزيز سروه، چنور و طنين عينک
هاي خودرا دريافت كردند و هزينه آن توسط بنياد همدلان پرداخت شد. در مجموع در اين شاخه حدود 750 هزار تومان هزينه شد. 
 
 
شاخه ارتوپدي 
در اين ماه کودکان عزيز مبينا, پريسا و ابوالفضل کاردرماني خودرا انجام دادند. سونيا 9 ساله نيز کفش طبي خودرا تحويل گرفت. زينب نيز قبلا تحت جراحي قطع پا قرار گرفته و پين داخل پاي وي توسط دکتر متخصص خارج شده بود. در مجموع در اين شاخه حدود دو ميليون تومان هزينه شده است. 
 
 
شاخه پوست و ترميمي
ترنم دختر 12 ساله مبتلا به بيماري پروانه اي کار درماني خودرا انجام داد. باران بيمار سوختگي نيز لباس مخصوص خودرا دريافت كرد. سينا پسر 7 ساله افغان اهل حومه تهران که براثر نشت گازوييل دچار20 درصد سوختگي شده بود تحت عمل جراحي قرار گرفت و مبلغ يک ميليون تومان از هزينه اين جراحي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
در مجموع در اين شاخه بيش از دو ميليون تومان هزينه شده است.
 
 
در پايان قدردان زحمات شما همراهان هميشگي مان هستيم كه ما را در امر خدمت رساني به كودكان اين مرز و بوم حمايت كرديد.