گزارش درمانی شهریور 99


گزارش درمانی شهریور 99
درود همدلاني هاي عزيز و همراه 
در ادامه گزارش درماني شهريورماه 99 در شاخه هاي تحت پوشش به شرح زير تقديم حضورتان مي‌شود. گزارشي از خدمات درماني بنياد همدلان كودك و نوجوان و با همكاري و پيگيري هاي دلسوزانه خانم ها دهقاني و نوروزقلي. با ما همراه باشيد. 
 
شاخه قلب: 
محمد کودک يک ساله ساکن يکي از روستاهاي محروم کرمانشاه که از بدو تولد مشکل قلبي داشت. پدر محمد کارگر ساده روزمزد است که به سختي هزينه هاي زندگي خانواده ي چهار نفره را تامين مي کند. محمد از طرف بنياد همدلان به بيمارستان مدرس معرفي شد که پس از معاينات اوليه طبق تجويز پزشک معالج تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت. بخشي از هزينه هاي جراحي وي توسط شما مهربانان پرداخت شد. 
يسنا کودک دو ساله ساکن يکي از روستاهاي کرمانشاه که از بدو تولد دچار گرفتگي رگ قلب بود. پدر يسنا کارگر روزمزد است که به سختي هزينه هاي زندگي را تامين مي کند. خانواده ي ۷ نفره ي يسنا در منزل ۳۰ متري روستايي با حداقل امکانات زندگي مي کنند. يسنا از طرف بنياد همدلان به بيمارستان مرکز طبي معرفي شد که طبق دستور پزشک معالج تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت. هزينه هاي جراحي و درمان وي توسط شما حاميان عزيز پرداخت شد. 
همچنين امير علي از کرمان و يسنا از کرمانشاه داروهاي قلبي خود را به کمک شما عزيزان دريافت كردند. 
در اين بخش بيش از شش ميليون و سيصدو پنجاه هزار تومان هزينه شد. 
شاخه ريه: 
النا کودک ۴ ساله ساکن يکي از روستاهاي ايلام که دچار کيست ريه شده بود. النا در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قرار گرفت و بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
سهيل کودک ۴ ساله افغانستاني ساکن کرج که دچار مشکلات حاد تنفسي شده بود. سهيل در بيمارستان مرکز طبي بستري و تحت درمان قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي توسط شما حاميان عزيز پرداخت شد. 
مسعود نوزاد ۵ ماهه ساکن جنوب تهران که از بدو تولد مشکلات تنفسي داشت. مسعود در بيمارستان مرکز طبي بستري و تحت درمان قرار گرفت و بخشي از هزينه هاي وي توسط شما حاميان عزيز پرداخت شد. 
سيد مهدي نوجوان ۱۴ ساله ساکن يکي از روستاهاي شيراز که دچار مشکلات تنفسي شده بود. سيد مهدي در بيمارستان نمازي شيراز تحت درمان قرار گرفت و بخشي از هزينه هاي وي توسط شما حاميان عزيز پرداخت شد. 
همچنين کودکان عزيزمان اميرحسين از ورامين و محمدمهدي از خوزستان و ابوالفضل از خراسان جنوبي داروهاي ماهانه خود را دريافت كردند. 
در اين بخش بيش از پنج ميليون و 200 هزار تومان هزينه شد.
شاخه ارولوژي: 
نازنين نوجوان ۱۳ ساله که از طرف بهزيستي به ما معرفي شده بود. پدر و مادر نازنين فوت شدند و سرپرستي نازنين به عهده بهزيستي است. نازنين مبتلا به بيماري کليه بود و در بيمارستان کودکان مفيد تحت عمل جراحي قرار گرفت و بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
همچنين کودکان عزيزمان رضا از کهگيلويه و بوير احمد، ارسلان از مشهد، ديلان از کرمانشاه، آنيتا از اراک، اميرمهدي از ملارد کرج و ياسين از آبيک قزوين داروهاي ماهانه خود را در اين ماه دريافت كردند. 
همين طور کودکان عزيزمان امير مهدي از ملارد کرج، عرفان از مشهد و بنيامين از بجنورد تحت پوشش بنياد آزمايشات ماهانه خود را انجام دادند. 
در ارولوژي بخش بيش از سه ميليون و 600 هزار تومان هزينه شد. 
شاخه گوارش: 
ديانا کودک ۴ ساله ساکن يکي از روستاهاي محروم زاهدان که از بدو تولد مشکلات گوارشي داشت. ديانا در بيمارستان مرکز طبي بستري و تحت درمان قرار گرفت. بخشي از هزينه هاي وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
همچنين کودکان عزيزمان حامد و آمانچ از کرمانشاه داروهاي ماهانه خود را در اين ماه دريافت كردند. 
در بخش گوارش بيش از يک ميليون و 500 هزار تومان هزينه شد.
شاخه گوش و حلق و بيني:
شهريورماه در اين شاخه آسنا کودک افغان ساکن جنوب تهران که دچار تنگي لوله حلق بود تحت عمل قرار گرفت و لوله حلق وي تعويض شد .هزينه جراحي وي توسط بنياد تقبل شد. 
عبدالرضا پسر هفت ساله ازکرمان که نياز به تعويض برخي قطعات پردازشگر خود داشت، اين قطعات را دريافت كرد و هزينه اين امر توسط بنياد پرداخت شد.
محمدرضا نوجوان ۱۳ساله از شيراز بيمار فراخوان ۱۳۳بود که نياز به تعويض پردازشگر داشت. هزينه اين کار خير توسط شما همراهان در آن فراخوان گردآوري شد و بمحض تماس هيات امناي صرفه جويي ارزي به حساب آن هيات واريز شد و بيمار پردازشگر خود را تحويل گرفت.
اميرعباس پسر ۸ ساله از شيراز بود که بعلت نقص ژنتيک شنوايي به تشخيص پزشک متخصص کانديد کاشت حلزوني معرفي شده بود. 
جايگزين محمدطه پسرک افغان از تهران در فراخوان ۱۴۱ شد که نياز به پيوند قرنيه داشت ولي پس از نمونه برداري مشخص شد که بافت چشم  پيوند را قبول نمي کند.
هزينه عمل امير عباس توسط بنياد به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي واريز شده و اميرعباس در نوبت عمل کاشت حلزوني قرار گرفت. 
همچنين کودکان عزيز سهيل، مبينا، الينا، اميرمحمد و محمدمعين نيز گفتار درماني خود را انجام دادند. 
در اين ماه در شاخه گوش و حلق و بيني بيش از ۱۲۰ ميليون ريال هزينه شد.
شاخه چشم: 
شهريورماه دراين شاخه حنانه کودک افغان از کرمان تحت عمل جراحي آب مرواريد قرار گرفت که هزينه اين عمل توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
دخترمان کيميا  از کرمان داروي ماهانه خودرا دريافت كرد و همچنين شيماي عزيز از زاهدان که بر اثر تصادف اتومبيل دچار پارگي پلک شده بود، تحت عمل قرارگرفت و هزينه جراحي وي توسط بنياد پرداخت شد و کودکان عزيزمان هانا و حسين نيز عينک خودرا دريافت كردند. 
شهريورماه در اين بخش مجموعا بيش از ۳۲ ميليون ريال هزينه شده است.
شاخه ارتوپدي:
شهريورماه در اين شاخه پسر عزيزمان پوريا از تهران داروي خود را دريافت كرد. همچنين کودکان عزيزمان مبينا، پريسا، ايليا و ابوالفضل کاردرماني خودرا انجام دادند. دراين ماه در شاخه ارتوپدي بيش از ۲۳ ميليون ريال هزينه شده است.
شاخه ترميمي: 
شهريور ماه دراين شاخه کودک عزيزمان نيايش ۱۲ ساله از کرمانشاه که قبلا براثرآتش سوزي دچار سوختگي شديد شده بود، ليزر درماني خود را انجام داد. دراين ماه در شاخه سوختگي بيش از پنج ميليون و ۸۰۰ هزار ريال هزينه شده است.
همراهان همدل برکت يار هميشگي سلامت تان، سفره تان و دستان تان باد...