گزارش درمانی مرداد 99


گزارش درمانی مرداد 99
 
درود همدلاني هاي عزيز و همراه 
گزارش درماني مرداد ماه 99 را در شاخه هاي تحت پوشش به شرح زير تقديم حضورتان مي‌شود. گزارشي از خدمات درماني بنياد همدلان كودك و نوجوان كه با همكاري و پيگيري هاي خانم دهقاني و خانم نوروزقلي صورت مي گيرد و اثباتي بر اين مدعاست كه زير پوست اين شهر هنوز هم مي شود نفس كشيد، آن جا كه دست هاي سخاوتمند در هياهوي حزن آلود زندگي، فانوس عشق و همدلي را زنده نگاه مي دارند. با ما همراه باشيد. 
 
 
شاخه قلب:
آروين نوجوان ۱۵ ساله ساکن کرمانشاه که بيماري قلبي داشت. وي به دليل عملکرد ناقص قلب و لخته شدن خون در مغز دچار سکته مغزي شده بود که به طور اورژانسي به بيمارستان امام خميني اعزام شد و تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي جراحي و بستري آروين توسط شما عزيزان پرداخت شد.
سارا  کودک ۱۱ ساله ساکن تايباد که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. پدر سارا کارگر ساختماني بوده که به دليل شرايط کرونا فعلا بيکار است. سارا در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه هاي درمان وي توسط شما نيک انديشان پرداخت شد. 
آنيتا کودک ۵ ساله ساکن  يکي از روستاهاي لرستان که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. پدر آنيتا به دليل تصادف شديد دچار معلوليت از ناحيه پا شده و قادر به کار کردن نيست و تحت پوشش بهزيستي مي باشد. آنيتا در بيمارستان رجايي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و هزينه آنيتاي عزيز توسط شما مهربانان پرداخت شد. 
آروين نوزاد يک ماهه ساکن کرمان که از بدو تولد مبتلا به بيماري قلبي بود. پدر آروين کارگر روزمزد است و در خانه ي استيجاري با وديعه ي دو ميليون تومان زندگي مي کنند. آروين در بيمارستان مرکز طبي تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت. و هزينه هاي درمان وي توسط شما عزيزان پرداخت شد.
در اين شاخه بيش از ۹ ميليون تومان هزينه شد. 
 
 
شاخه ريه: 
مهياد کودک شش ساله ساکن کرج که به دليل عفونت ريه در بيمارستان امام علي کرج بستري شده بود. هزينه هاي بستري و درمان وي نيز توسط شما مهربانان پرداخت شد. 
همچنين هزينه هاي دارويي کودکان عزيزمان امير حسين از ورامين و محمد مهدي از خوزستان و ابوالفضل از مشهد و محمد طاها از کرمانشاه پرداخت شد.
در اين شاخه بيش از سه ميليون و ۱۰۰ تومان هزينه شد. 
 
 
شاخه ارولوژي:
محمد مهدي نوجوان ۱۳ ساله ساکن بم که دو سال پيش بر اثر تصادف شديد مشکل مثانه پيدا کرده بود و متاسفانه در اين حادثه ي دلخراش پدر خانواده فوت شده است. محمد مهدي و مادر و خواهرش در يک منزل استيجاري با اجاره ي ماهانه ۴۰۰ هزار تومان زندگي مي کنند. مادر و خواهر محمد مهدي نيز آسيب هاي شديدي در تصادف ديدند که در تامين هزينه هاي درمان دچار مشکل شده بودند. محمد مهدي در بيمارستان شهداي تجريش تحت عمل جراحي قرار گرفت و پيوند مثانه انجام داد. هزينه هاي جراحي و بستري وي توسط شما حاميان نازنين پرداخت شد. 
امير مهدي کودک ۹ ساله ساکن کرج که از بدو تولد مشکل کليه داشت. امير مهدي به دليل دفع پروتئين بيش از حد از کليه در بيمارستان علي اصغر بستري بود. هزينه هاي درمان و بستري وي توسط شما مهربانان پرداخت شد. 
همچنين هزينه داروهاي کودکان عزيزمان ديلان از کرمانشاه، احسان ا... از تهران، امير مهدي از ورامين، کوهسار از مشهد، رضا از کهگيلويه و بوير احمد و ياسين از آبيک قزوين توسط شما عزيزان پرداخت شد. 
در اين شاخه بيش از ۱۲ ميليون تومان هزينه شد. 
 
 
شاخه گوارش: 
امير محمد کودک ۸ ساله افغاني ساکن سمنان که از بدو تولد مبتلا به سيروز کبدي بود. پدر امير محمد اعتياد شديد دارد و خانواده را ترک کرده و محمد به همراه سه خواهر و برادر و مادرش در خانه استيجاري با رهن يک ميليون و اجاره ي ۴۰۰ تومان زندگي مي کنند. مادر محمد گلدوزي مي کند که به سختي هزينه هاي زندگي را تامين مي کند. امير محمد در بيمارستان مرکز طبي تحت درمان قرار گرفت و در ليست پيوند کبد نيز قرار دارد. هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. 
مهرسانا کودک يک ساله ساکن سمنان که مبتلا به سيروز کبدي است. پدر مهرسانا بر روي ماشين کرايه اي کار مي کند. خانواده ي پنج نفره مهرسانا در يک منزل استيجاري با رهن 10 ميليون و اجاره يک ميليون زندگي مي کنند. مهرسانا در ليست پيوند کبد قرار گرفته و به دليل حاد شدن وضعيتش در بيمارستان مرکز طبي بستري و تحت درمان قرار گرفت. هزينه هاي درمان وي توسط شما حاميان نازنين پرداخت شد. 
همچنين هزينه هاي دارويي کودکان عزيزمان ابوالفضل از کرمان، آمانچ، حامد و حسين از کرمانشاه پرداخت شد. 
در اين شاخه بيش از دو ميليون و نهصد هزار تومان هزينه شد.
 
شاخه ارتوپدي:
دراين شاخه ابوالفضل پسرک عزيزمان کاردرماني خودرا انجام داد. مجموعا مرداد ماه در اين شاخه دوميليون و 500 هزار ريال هزينه شده است.
 
شاخه پوست و ترميمي:
دراين ماه در شاخه پوست خواهرو برادر نازنين مبتلا به اکتيوز بنام هاي زهرا و عباس مورد نمونه برداري و ازمايش قرار گرفتند و همچنين داروي ماهانه خودرا دريافت كردند.
و همچنين: بيتا کودک ده ساله يزدي بود که دچار سوختگي ۲۰ درصد با آبجوش شده و تحت عمل جراحي قرار گرفت که بخشي از هزينه هايش توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
شهرام کودک يازده ساله اهل قرچک ورامين بود که دچار سوختگي با آبجوش شده بود.
بخشي از هزينه هاي درمان وي توسط بنياد همدلان تقبل و پرداخت شد.
کارن کودک پنج ساله اهل کردستان بود که دچار سوختگي شديد شده بود که بخشي از هزينه هاي وي نيز توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
مجموعا در اين ماه در اين شاخه بيش از پنجاه. و چهارميليون ريال هزينه شده است.
 
 
شاخه چشم
مردادماه در اين شاخه کودک عزبز کيميا داروي ماهانه خودرا دريافت كرد.
محمد عزيز نيز عينک خودرا دريافت كرد.
حنانه دخترک دوساله افغان اهل کرمان نيزکه دچار اب مرواريد شده بود تحت پوشش بنياد لنز خودرا خريداري كرد و عمل کاتاراکت و کارگذاشتن لنز براي وي انجام شد. کليه هزينه هاي درماني وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد. البته اين عمل براي يک چشم وي انجام شد و ماه اينده قراراست براي چشم ديگرش نيز انجام گيرد .
همين طور مجتبي پسرک هفت ساله افغان نيز که دچار گلوکوم يا آب سياه مادرزادي  شده بود، تحت عمل قرار گرفت و کليه هزينه هاي عمل وي توسط بنياد همدلان پرداخت شد.
مجموعا در اين شاخه در مردادماه بيش از هفتادو نه ميليون ريال هزينه شده است.
 
 
شاخه گوش و حلق و بيني:
مردادماه در اين شاخه کودکان عزيزمان: الينا،اميرمحمد،سهيل،مبيناو امير متين گفتاردرماني خودرا انجام دادند. 
سونيا دخترک هشت ساله افغان ساکن تهران بود که از بدو تولد دچار نقص شنوايي کامل در هر دو گوش بود و بنا بر تشخيص پزشک معالج کانديد کاشت حلزوني گوش شناخته شده بود . هزينه اين کار خير در فراخوان ۱۳۸توسط شما همراهان همدل گرداوري شده و توسط بنياد همدلان به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. مجموعا در اين ماه دراين شاخه ببش از هفتاد ميليون ريال هزينه شده است. 
همراها ن همدل برکت يار هميشگي سلامت تان، سفره تان و دستان تان باد...