گزارش سه فراخوان 88، 89 و 90


گزارش سه فراخوان 88، 89 و 90
مهربانی یک سلوک است!
 
یک انتخاب است، خلوﺹ است، صفای دل است
 
بی ریا، پاک و با تمام وجود…
گزارش سه فراخوان 88، 89 و 90 :
 
 
 
فراخوان 88
 
سه ميليون مبلغ مورد تعهد بنياد همدلان براي اميرحسين ب. به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي واريز شد و كودك در نوبت كاشت حلزون قرار گرفت. اميرحسين متولد خرداد 93 در خراسان و از بدو تولد مبتلا به ناشنوايي مطلق بود.
 
آرش ي. كودك ديگري از اين فراخوان بود كه مبلغ سمعك او را يك فرد خير تامين كرد و از اين رو مبلغ سه ميليون و 250 هزار تومان براي تهيه سمعك كودك ديگري به نام دلشاد ك.  از خراسان كه او هم مبتلا به كم شنوايي است، هزينه شد.
 
مبلغ سه ميليون و 250 هزار تومان هم براي تهيه سمعك الينا د. به حساب كلينيك شنوايي سنجي آوا واريز شد. الينا متولد خرداد 92 در بجنور و از بدو تولد مبتلا به كم شنوايي دو طرفه است.
 
 
 
فراخوان 89
 
احسان كودك يك ماهه افغاني كه مبتلا به بيماري انسداد روده بود و سوم آبان ماه در بيمارستان مركز طبي كودكان تحت عمل جراحي قرار گرفت. هزينه جراحي هفت ميليون و 700 هزار تومان شد. يك ميليون و 700 هزار تومان از اين مبلغ را مددكاري مركز طبي تقبل كرده بود و دو ميليون تومان هم بيمارستان تخفيف داد. چهار ميليون باقي مانده را بنياد همدلان كودك و نوجوان پرداخت كرد.
 
 
 
فراخوان 90
 
محمد متولد روستاي قجر از استان خراسان شمالي و مبتلا به بيماري قلبي بود كه از طرف يك خيريه در مشهد به بنياد همدلان كودك و نوجوان معرفي شد.متاسفانه تلاش هاي بنياد و كادر جراحي نتيجه اي نداد و كودك فوت شد.
 
اما خوشبختانه بيمار بعدي اين فراخوان، زهرا كه دختري افغان است و مبتلا به بيماري قلبيPDA (وجود حفره بين دو رگ وارد شونده به قلب) بود، تحت عمل جراحي قرار گرفت و خوشبختانه در وضعيت خوبي به سر مي برد. بنياد همدلان سه ميليون از 12 ميليون هزينه جراحي را با دستان پرمهر شما تامين كرد.
 
 
 
به گنج همدلي بايد رسيدن، مهرباني را
 
ندارم شك به آساني كه غوغايش تو مي فهمي
 
بسان قطره مي مانم كه با جمع تو سيلم من
 
مسير پيچ و خم دارد كه دريايش تو مي فهمي