آخرين وضعيت فاطمه.ح


گزارش فاطمه ح
‎با سلام به همگى
در خصوص آخرين وضعيت فاطمه.ح: 
‎خانواده بيمار فاطمه.ح على رغم وقت عمل براى ٢٢ آذر در بيمارستان مدرس و جمع آورى پول مورد نياز براي عمل ( ١٠ ميليون تومان) از ادامه درمان انصراف داد. 
‎بخش درمان تا به اين لحظه اميدوار بود خانواده را به ادامه درمان مجاب كند در حاليكه دقايقى قبل با خبر شديم، خانواده كودك را تحت پوشش زنجيره اميد براى ادامه درمان به بيمارستان مركز طبى انتقال داده است. 
‎با توجه به اينكه خوشبختانه درمان كودك همچنان ادامه دارد و حامى نيز دارد، همدلان كودك تصميم گرفته است مبلغ فراخوان ١٠ ميليون وى را صرف درمان اولين بيمار قلبى بعدى كند. اميد آنكه فاطمه نيز سلامتى خود را بازيابد. 
‎با سپاس از شما همدلان مهربان
‎فرناز قاسمى - مسئول درمان بنیاد همدلان کودک و نوجوان