گزارش فراخوان درمان شماره 97


گزارش فراخوان درمان شماره 97

مهربانی را بکار ....

بالای هر زمینی ....

و زیر هر آسمانی ....

و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی

روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد …

تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!

اما بی شک کار نیک هر جا که کاشته شود روزی به بار می نشیند. مفتخريم به اطلاع برسانيم كه با حمايت، همراهي و همدلي شما عزيزان، ياران بي ادعاي بنياد همدلان كودك و نوجوان براي اين كودكان سمعك مناسب با سطح شنوايي شان تهيه كنيم و تحويل دهيم. یاسر کودک دو ساله از استان خراسان شمالی و مبتلا به کم شنوایی دو طرفه كه با هماهنگي بنياد و همراهي كلينيك شنوايي سنجي آوار یک جفت سمعک فول دیجیتال دو طرفه پشت گوشی دريافت كرد. پس از تخفیف و مشارکت خانواده، مبلغ مورد تعهد از طرف بنياد به حساب كلينيك شنوايي سنجي آوا واريز شد. تبسم ۶ ماهه هم مددجوی ديگري بود از روستای سست شهرستان اسفراین كه او هم به کم شنوایی دو طرفه مبتلاست. این کودک نازنین هم یک جفت سمعک فول دیجیتال دو طرفه پشت گوشی دريافت كرد. پس از تخفیف و مشارکت خانواده، مبلغ مورد تعهد از طرف بنياد به حساب كلينيك شنوايي سنجي آوا واريز شد. الهه پنج ساله هم باز از خراسان شمالی و مبتلا به کم شنوایی دو طرفه مبتلا كودك ديگري است كه یک عدد سمعک فول دیجیتال دو طرفه پشت گوشی دريافت كرد. پس از تخفیف و مشارکت خانواده، مبلغ مورد تعهد از طرف بنیاد همدلان کودک و نوجوان به حساب كلينيك شنوايي سنجي آوا واريز شد. به رسم هربار از مهرباني ها و همدلي هاي خالصانه شما عزيزان قدرداني مي كنيم، مطمئن باشيد بدون حمايت شما خوبان انجام اين كارهاي نيك ممكن نبود. در پناه ايزد يكتا باشيد.