گزارش فراخوان درمان شماره 98


گزارش فراخوان درمان شماره 98
 
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم ...
 
کار ما شاید این است
 
که میان گل نیلوفر و قرن ،
 
پی آواز حقیقت بدویم...
 
درود بر همراهان كودكان سرزمين مان ايران
 
خوشبختانه به پشتوانه حمايت هاي بي دريغ تان كوشان 4 ساله كه در تاريخ 28 فروردين در بيمارستان مركز طبي كودكان بستري شده بود، جراحي و 30 فروردين از بيمارستان ترخيص شد.
 
كوشان مبتلا به مشكل مادرزادي مجاري ادرار است كه در يك خانواده شش نفره در بدترين شرايط و كمترين امكانات زندگي مي كند. پدرش بيش از 60 سال دارد و از راه نگهباني امرار معاش مي كند و مادرش دچار معلوليت حركتي است و فرزندان ديگر خانواده براي كمك به مخارج جزو كودكان کار هستند.
پس از تخفيفی که با همكاري مددكاري بيمارستان گرفتیم، بخشی از هزینه جراحی که از طریق کمک های شما عزیزان گردآوری شده بود، توسط بنياد همدلان پرداخت شد. البته اين كودك نيازهاي دارويي و مراقبتي ديگري هم دارد كه تا بهبودي كامل همچنان تحت پوشش بنياد خواهد گرفت.
 
بر خود مي باليم كه با حمايت هاي صميمانه شما عزيزان كودك ديگري از درد و رنج بيماري رهايي يافت  و دست نوازش مهربانان فرشته خويي را بر دوش درد كشيده اش احساس كرد. بي شك خنده هاي كودكانه كوشان به وقت بهبودي، خير و نيكي را بدرقه راه زندگي تان خواهد كرد.
مهرتان پایدار و سایه تان بر سر کودکان بی پناه برقرار. دست مریزاد

بنیاد همدلان کودک و نوجوان