گزارش فراخوان درمان 95


گزارش فراخوان درمان 95
مادر با نگاهی مضطرب و چشم های گریان کودک هشت ماهه اش را به آغوش کشیده بود. نفس های کودک دلبندش به شماره افتاده بود و بیقراری می کرد. پزشکان شهر و دیارش گفته بودند دیگر کاری از دست شان برنمی آید و او کوله بار سفر را بسته و راهی پایتخت شده بود. حس تلخی تمام وجودش را فراگرفته بود، اما حاضر نبود تسلیم شود، مصطفی تنها امید زندگی اش بود. پزشکان گفته بودند دلبندش به بیماری PDA و جابه جایی رگ های قلب مبتلاست، همان بیماری لعنتی که هشت ماه امانش را بریده بود. مرز بین زندگی و مرگ کودکش 17 میلیون تومان بود، عمل سختی را پیش رو داشت. بغض سنگینی راه گلویش را بسته بود و ناامیدی را با تمام وجود حس می کرد.
 
درود بر شما عزیزان و مهربانان، 
با گزارش فراخوان 95 به میان جمع صمیمی تان آمدیم تا به اطلاع تان برسانیم که غلام مصطفی کوچولوی هشت ماهه با حمایت و یاری شما بزرگواران یازدهم بهمن ماه در بیمارستان مدرس بستری و توسط دکتر حکمت تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. بنیاد همدلان تامین سه میلیون از کل مبلغ را به عهده داشت که به کمک شما مهربانان تامین شد و هنگام ترخیص مصطفی به حساب بیمارستان واریز شد. باقی مبلغ عمل جراحی را مددکاری بیمارستان مدرس از سایر خیریه ها و افراد خیر تامین کرده بود.
بار دیگر به پشتوانه حامیان مهربان بنیاد همدلان کودک و نوجوان، امید به زندگی در دل یک خانواده دیگر زنده شد. سپاسگزار یاری های بی دریغ تان هستیم و سر تعظیم در برابر مهربانی تان فرود می آوریم.