گزارش فراخوان 109


گزارش فراخوان 109
مـــهـــــــرباني را بکار
بالای هر زمینی...
و زیر هر آسمانی ....
و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی،
روزی باران جای شان را به تو نشان خواهد داد ...
تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!
اما بی شک کار نـــــــــيك هر جا که کاشته شود
روزی به بار می نشیند...
 
باز هم به ميان شما آمديم با گزارشي از فراخوان هاي بنياد همدلان و اين بار فراخوان شماره 109 كه طي آن سه كودك با حمايت هاي شما عزيزان طعم دلچسب مهرباني را از سوي فرشتگان مهربان ساكن در كوي بنياد همدلان كودك و نوجوان بچشند. لبخند زيباي اين كودكان معصوم تقديم شما و بزرگواري تان.
 
ابوالفضل کودک ۴ ساله اهل کرج با پدري مبتلا به اعتیاد شدید کارتن خواب و هزینه های زندگی بر دوش مادر كودك ديگري است كه به بنياد همدلان معرفي شد. اين كودك نازنين از بدو تولد مبتلا به کم شنوایی بود و نياز به سمعك داشت. پس از معرفي كودك به كلينيك شنوايي شاياگستر و بررسي اديولوژيست اين كلينيك، یک جفت سمعك فول دیجیتال تجويز و با پرداخت مورد تعهد بنياد همدلان، تخفيف كلينيك و پرداخت سهم 15 درصدي از طرف خانواده، سمعك تحويل بيمار شد.
 
حسین کودک ۳ ساله اهل الیگودرز نيز كودك ديگري بود كه پدرش مبتلا به اعتياد شدید بود و خانواده را ترک کرده بود. حسين و خانواده اش در منزل پدر بزرگ زندگی می کردند. اين كودك معصوم نيز از بدو تولد مبتلا به کم شنوایی بود و نياز به سمعك داشت. برای این كودك نيز پس از معاينات اوليه، یک جفت سمعک فول دیجیتال مناسب با سطح شنوايي تجويز و پس از واريزي مبلغ مورد تعهد، سمعك تحويل كودك شد.
 
 
محمد ش. كودك سه ماهه افغان و مبتلا به بيماري آمفالوسل و چسبندگي روده كودك ديگري است كه در تاريخ 15 آذر ماه از طرف مركز طبي كودكان به بنياد همدلان معرفي و پس از جراحي موفقيت آميز در تاريخ 24 آذر ماه در سلامت كامل از بيمارستان ترخيص شد. هزينه هاي جراحي اين كودك نازنين نيز با مساعدت شما عزيزان طي فراخوان 109 به حساب بيمارستان واريز شد.
 
سپاسگزار لطف بيكران شما هستيم شما كه دليل حال خوب كودكان و نوجوانان معصوم اين سرزمين هستيد.