گزارش فراخوان 111


گزارش فراخوان 111
درود بر شما عزيزان همراه و همدل
 
باز هم در خدمت شما هستيم باگزارش فراخوان ها و این بار گزارش فراخوان 111 و گزارشي از پروسه درماني محسن، محمدامين و فاطمه سه كودك نازنين كه در سايه مهرباني شما به زندگي اميدوارتر شدند.
 
محسن پسر ۵ ساله اهل سبزوار است که از بدو تولد مبتلا به کم شنوایی عمیق بود. محسن کاندید کاشت حلزون شناخته شد و پيرو فراخوان 111 و حمايت شما عزيزان همراه مبلغی که در تعهد بنیاد همدلان بود تامین شد و برای خرید پروتز حلزونی گوش این بیمار به حساب هیات امنا واریز شد و در نوبت كاشت قرار گرفت.
 
محمد امین پسر ۸ ساله ساکن یکی از روستاهای کرمانشاه است که از بدو تولد مبتلا به کم شنوایی عمیق بود. محمد امین کاندید کاشت حلزون شناخته شد و به یاری شما مهربانان مبلغی که به منظور خريد پروتز حلزون گوش اين بيمار در تعهد بنیاد بود در فراخوان اخیر فراهم و به حساب هیات امنا واریز شد و در نوبت كاشت قرار گرفت.
 
فاطمه دختر ۸ ساله اهل خراسان است  که از بدو تولد مبتلا به کم شنوایی عمیق بود. فاطمه از طرف کلینیک آوا به بنیاد معرفی شده بود که نیاز به یک جفت سمعک فول دیجیتال داشت که در فراخوان اخیر مبلغ مورد تعهد بنیاد توسط شما عزیزان تامين و سمعك به اين كودك هشت ساله تحويل شد.
 
قدردان هراهمي ها و همدلي هاي تان هستيم و مي دانيم جز با ياري شما در اين مسير موفق نبوديم. سايه مهرباني تان مستدام.....
می توان زیبا زیست…
لحظه ها می گذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…