گزارش فراخوان 128 درمان


گزارش فراخوان 128 درمان
 
آمديم با خبرهاي خوب، با خبري از همدلي قلب هاي آكنده از مهر و صفاي ياران و همراهان بنياد همدلان كه با حضور گرم و صميمانه خود گل لبخند بر لبان كودكان دردمند اين مرز و بوم نشاندند. با گزارش فراخوان 128 در خدمت تان هستيم.
 
همان طور كه مي دانيد فراخوان ۱۲۸ برای یاری سارا دختر ۱۱ ساله خوزستانی بود که دچار فلج روده شده بود و در فراخوان پیشین، به یاری شما نیکان، دستگاه SNS موقتی برایش تامین شده بود.
ساراي عزیز، این بار نیاز به دستگاه SNS دایمی داشت که طی یک عمل جراحی باید در دستگاه گوارش اش کار گذاشته می شد. هزینه کل دستگاه پس از تخفیف ۱۴۶ میلیون تومن بود که با مشارکت خیریه نیکان ماموت و خیریه بیمارستان نمازی شیراز و نیکوکارانی از شرکت تامین کننده دستگاه (شرکت تهران جراح نوین) و تیم پزشکی سارا (دکتر فروتن و همکارانش) و بنیاد همدلان کودک و نوجوان تامین شد و در بیمارستان نمازی شیراز، طی عمل جراحی، در دستگاه گوارش سارا نازنین کار گذاشته شد.
از کل هزینه دستگاه سهم بنیاد همدلان کودک و نوجوان ۳۶ میلیون تومن بود که به یاری حامیان نیک اندیش بنیاد به ویژه بچه های "شمیم مهر داروسازان"، بچه های "انجمن حضرت عشق" و دیگر حامیان نیکخواه و مهربان بنیاد، در فراخوان اخیر تامین شد. 
 
آری به یاری همه شما خوبان، همکاری صمیمانه نیکان "نیکان ماموت" و با دستان توانا و دل های مهربان تیم جراحی، دکتر وحید حسین و دکتر فروتن، و همکاری خوب شرکت تامین کننده، به ویژه خانم ساداتی عزیز، سارا با یک عمل جراحی موفقیت آمیز، بار دیگر مزه ی سلامتی را چشید و ما لبخند بر لبانش دیدیم.
 سپاس از همه شما حامیان نازنین که مثل همیشه در کنار ما بودید تا بار دیگر، در این سرزمین، لبخندی بر لبان کودکی بنشانیم!❤️
عمرتان باد و مراد!
با کریمان کارها دشوار نیست.