گزارش فراخوان 130 درمان


گزارش فراخوان 130 درمان
درود به همدلاني هاي مهربان 
با ما همراه و شريك شويد در شادي و خوشحالي عسل و اهورا دو كودك معرفي شده در فراخوان 130 كه از محبت و عشق بي قيد و شرط شما عزيزان سيراب شدند:
 
عسل نوجوان 14 ساله اهل شیراز كه با نقص کامل ژنتیک شنوایی بدنیا آمده و در کودکی تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته بود. پس از گذشت سال ها دستگاه از کار افتاده و نیاز به تعویض پردازشگر داشت. مبلغ چهار میلیون و 250 هزار تومان از هزینه این پردازشگر را بنیاد برعهده داشت که با همت شما ياران باوفاي همدلاني این مبلغ گردآوری و به حساب هیات امنای ارزی واریز شد و عسل عزيز دستگاه جدیدش را تحویل گرفت. 
 
اهورا پسرک يك ساله اهل اسفراین يكي از كودكان معرفي شده در اين فراخوان با ناشنوایی عمیق دو گوش متولد شده بود و بنا به تشخیص پزشک نیاز به یک جفت سمعک پشت گوشی فول دیجیتال داشت. با اهتمام و ياري شما خيرين عزيز مبلغ چهار میلیون تومان از هزینه سمعک كه برعهده بنیاد بود، جمع آوری و سمعک برای بیمار خریداری شد.
 
اين بار نيز با حمايت هاي صميمانه شما عزيزان كودكان ديگري از درد و رنج بيماري رهايي يافتند. بي شك خنده هاي از سر شوق اين كودكان به وقت بهبودي، خير و نيكي را بدرقه راه زندگي تان خواهد كرد.
مهرتان پایدار و سایه تان بر سر کودکان بی پناه برقرار.