گزارش فراخوان 133 درمان


گزارش فراخوان 133 درمان
درود بر همدلاني هاي عزيز 
باز هم در خدمت شما هستيم و اين بار با گزارش فراخوان 133 و روند درماني كوثر، زهرا و محمدرضا سه نازنين كه در سايه مهرباني شما به روي زندگي لبخند زدند.
 
کوثر ج. دختر8 ساله از خراسان شمالي بود که از بدو تولد با نقص ژنتيک شنوايي بدنيا امده بود و نياز به استفاده از يک جفت سمعک فول ديجيتال داشت که با همت شما همراهان گرامي مبلغ موردنياز گرداوري شده و سمعک مورد نياز وي خريداري شده و به وي تحويل داده شد. 
 
زهرا الف. نوجوان 14 ساله ازاستان فارس بود که پردازشگر وي نياز به تعويض داشت. هزينه موردنياز با همت شما ياران همدل تهيه شد و توسط بنياد به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي واريزگرديد و زهرا پردازشگر خودرا تحويل گرفت. 
 
محمدرضا ي. نوجوان 14 ساله اهل شيراز بودکه نياز به تعويض پردازشگر داشت و با کمک شما همراهان همدل هزينه تعويض پردازشگروي  گرداوري شد. اکنون خانواده بهمراه بنياد منتظر تماس از جانب هيات امناي صرفه جويي ارزي براي واريز وجه است.
 
 
قدردان هراهمي ها و همدلي هاي تان هستيم و مي دانيم جز با ياري شما در اين مسير موفق نبوديم.  سايه مهرباني تان مستدام.....
مي توان زيبا زيست…
لحظه ها مي گذرند
گرم باشيم پر از فکر و اميد…
عشق باشيم و سراسر خورشيد…