گزارش فراخوان 134 درمان


گزارش فراخوان 134 درماندرود بر همدلاني هاي عزيز باز هم در خدمت شما هستيم و اين بار با گزارش فراخوان 134 و روند درماني حسين، محمد و احسان كودكاني كه در سايه مهرباني به رنگ ياس شما همدلاني ها روي خوش زندگي را تجربه خواهند كرد. با ما همراه شويد: حسین پسر ۵ ساله ساکن یکی از روستاهای اهواز که از بدو تولد دچار گرفتگی رگ قلب بود. حسین از طرف بنیاد همدلان به بیمارستان رجایی معرفی شد. طبق نظر پزشک معالج باید تحت عمل جراحی قلب باز قرار می گرفت. هزینه های جراحی او حدود ۵ میلیون تومان برآورد شده بود كه پس از تخفیف و همکاری مددکاری بیمارستان به حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان كاهش پيدا كرد و بنیاد همدلان بايستي آن را پرداخت مي كرد. از آن جايي كه مبلغ جمع آوری شده در این فراخوان ۵ میلیون تومان بود، باقی مانده ی این مبلغ صرف درمان بیمار دیگري شد. محمد ۴ ساله و ساکن یکی از روستاهای ساری كودك ديگري است كه از بدو تولد مبتلا به بیماری ریوی بود. خواهر محمد نیز به همین بیماری مبتلاست. پدر خانواده در يك مرغداری كار مي كرد و همان جا هم زندگي مي كردند، اما به دلیل بیماری فرزندانش از این شغل انصراف داده و قرار است به شهر خود تربت جام برگردند. محمد چهل روز است که به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان ابن سینای ساری بستری شده و قرار است به زودی مرخص شود. طبق تجویز پزشک معالج باید براي او دستگاه اکسیژن ساز تهیه شود و هزينه آن حدود ۶ میلیون برآورد شده است. مبلغ ۳ میلیون از هزينه اين دستگاه از محل فراخوان ۱۳۴ پرداخت شد. احسان کودک ۲ ساله افغانی ساکن اسلامشهر و مبتلا به سیروز کبدی كودك بعدي است كه از مدت ها قبل در نوبت پیوند کبد قرار گرفته بود. پدر احسان کارگر روزمزد است، دیسک کمر دارد و درآمدش هم زياد نيست و به همين ديليل به سختی هزینه های زندگی را تامین می کند. احسان در بیمارستان مرکز طبی پیوند کبد انجام داد که خوشبختانه موفقیت آمیز بود. هزینه های درمان وی نیز توسط شما مهربانان پرداخت شدن. قدردان هراهمي ها و همدلي هاي تان هستيم و مي دانيم جز با ياري شما در اين مسير موفق نبوديم. سايه مهرباني تان مستدام..... مي توان زيبا زيست… لحظه ها مي گذرند گرم باشيم پر از فکر و اميد… عشق باشيم و سراسر خورشيد… دهيد.