گزارش فراخوان 135 درمان


گزارش فراخوان 135 درمان

گزارش فراخوان 135 درمان

درود بر همدلاني هاي عزيز 
با گزارش فراخوان 135 و روند درماني نازنين زهرا، اميرحسين و مرتضي كودكاني در خدمت تان هستيم كه در سايه مهرباني بي دريغ شما به زندگي شان طلوعي دوباره بخشيده شد. با ما همراه شويد: 
نازنين زهرا دخترک ۱۰ساله خراساني ساکن تهران بود که نياز به تعويض سمعک داشت هزينه تهيه آن به دست پربرکت شما همدلاني هاي عزيز گرداوري شد و نازنين زهرا سمعک جديد خود را تحويل گرفت تا بدين گونه بتواند از حس خوب شنيدن لذت ببرد.
اميرحسين پسرک ۴ ساله افغان ساکن اصفهان که از بدو تولد دچار ناشنوايي عميق دوطرفه شده بود و نياز به کاشت حلزوني گوش داشت. هزينه اين امر توسط شما ياران همدلان گرداوري شده و به حساب هيات امناي صرفه جويي ارزي واريز شد.
مرتضي پسرک ۵ ساله افغان ساکن اصفهان که دچار نقص شنوايي شديد از هردو گوش به صورت مادرزادي شده بود و نياز به کاشت حلزوني گوش داشت. گره اين کار با دستان توانا و مهربان شما باز و مبلغ مورد نياز گردآوري شد. اکنون در انتظار نوبت عمل هستيم تا به محض عمل شدن کودک در بيمارستان  هزينه وي پرداخت شود.
قدردان هراهمي ها و همدلي هاي تان هستيم و مي دانيم جز با ياري شما در اين مسير موفق نبوديم. سايه مهرباني تان مستدام.....
مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها بايد ديد
مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود.........