گزارش فراخوان 150 درمان


گزارش فراخوان 150 درمان
درود بر همدلاني هاي عزيز 
با گزارش فراخوان 150 در خدمت تان هستيم خوشحال مي شويم با ما همراه شويد: 
 
 زينب نوجوان 14 ساله افغان ساکن شهر ري که سال ها منتظر پيوند قلب بود، به لطف شما حاميان نازنين در بيمارستان رجايي تحت عمل پيوند قلب قرار گرفت که هزينه کل اين عمل حدودا 260 ميليون شد، با همکاري مديريت بيمارستان و تلاش خستگي ناپذير مددکاران نازنين بيمارستان رجايي به 100 ميليون رسيد. اين مبلغ توسط خيرين از جمله بنياد همدلان(5 ميليون تومان) تامين شد و زينب پس از عمل موفقيت آميز پيوند قلب ترخيص شد. 

 مازاد مبلغ جمع شده در فراخوان به ترتيب زير هزينه شد : 
• زينب بعد از عمل طبق دستور پزشک معالج به دارو درماني خاص نياز دارد و مبلغ 2 ميليون بابت هزينه داروهايش پرداخت شد. 
• آريا کودک 5 ساله اي كه با بنزين دچار سوختگي شده بود، در بيمارستان مطهري تحت عمل جراحي قرار گرفت و مبلغ يک ميليون پرداخت شد.
از آن جايي كه افراد انجام دهنده پيوند عضو به طور دايم نياز به دارو درماني دارند، زينب تا سن 18 سالگي تحت پوشش دارويي همدلان قرار گرفت. 
 
دست مريزاد به همه شما عزيزان كه همراه ما بوديد بر سر خوان عشق ورزي به همنوع، به كودكاني از جنس معصوميت، به معناي واقعي بخشيدن به واژه انسانيت...... 
سايه مهرباني و پناه امن و بي دريغ تان مستدام، باغ هميشه سبز وجودتان آباد آباد.....