گزارش فراخوان 72


گزارش فراخوان 72

جاي خالي مادر با همدلي همدلان پُر شد

مصطفي، چند سالي بود كه دست مهربان مادر را بر سر نداشت و چشم هاي مادر، از بهشت نگران حفره قلب نوجوان 9ساله اش. پدر افغاني است و كارگري فصلي با درآمدي كه نامعلوم. مصطفي و پدر به همراه سه خواهر بزرگترش ساكن خانه اي اجاره اي و محقر هستند با خانه اي كه در آن فقر حرف اول را مي زند.
در اين اوضاع نابسامان، فقط مهر  و محبت و عاطفه بود كه مي توانست معجزه كند و زمينه را براي درمان بیماری حفره قلبي (ASD) مصطفي فراهم آورد.
مصطفي از طرف مددكاري بيمارستان چمران اصفهان به بنياد  همدلان معرفي شد. براي همدلي شما فراخوان داديم تا 10ميليون تومان مورد نياز براي عمل جراحي مصطفي تامين شود. باز مثل هميشه،‌ دست هاي مهربان، وارسته از بندهاي مليت و چون و چراهاي ديگر، به ياري انسانيت آمدند و امروز قلب مصطفي آرام تر و سالم تر از قبل مي تپد و دستهاي مادر،‌ از بهشت دعاگوي شماست.
بخشي از مبلغ جراحي قلب مصطفي از طرف مددكاري تامين شده و تامين 10 ميليون باقيمانده را هم بنياد همدلان كودك و نوجوان به عهده گرفت. خوشبختانه این مصطفاي نازنین به مدد شما مرداد ماه در بیمارستان چمران اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفت. با تخفیفی که از بیمارستان برای این عمل جراحی گرفته شد، هشت میلیون تومان برای عمل جراحی مصطفی پرداخت شد و دو میلیون باقی مانده از مهرباني شما، با اجازه حامیان عزیز برای رضا ب. بیمار قلبی در بیمارستان نمازی شیراز شهریور ماه هزینه شد.