گزارش فراخوان 74


گزارش فراخوان 74

نفس، صداي مهرباني را شنيد
نه ماهگي شايد آن سني باشد كه كودك نسبت به صداهاي محيط واكنش هم نشان مي دهد اما اينبار حكايت از شنيدن صداي مهرباني شماست. نفس، کودک نازنیني كه به دليل ابتلا به سندرم گلدن هار، نقص های تکاملی متعدد از جمله عدم تشکیل کامل گوش ها و مسدود بودن حفره آن داشت، چندي است كه صدا مي شنود، ‌صداي مادر، پدر، اطرافيان و از همه مهم تر صداي مهر و مهرباني را.
پدر نفس با کار در آژانس ماهانه حدود یک میلیون تومان درآمد داردكه 400هزار تومان از آن هزينه اجازه یک منزل 70 متری مي شود اما او كه هميشه مسافركشي مي كند،‌ امروز مسافر همدلي شماست. مسافري با چشمان خيس از اشك شوق.
بنیاد همدلان کودک و نوجوان و مرکز توانبخشي شایاگستر - یکی از یاران خوب همدلان- سمعک موردنظر برای این نفسِ نازنين را تهیه و به خانواده نفس اهدا كرد. وقتی ادیولوژیست مرکز توانبخشي، سمعک را روی گوش های نفس گذاشت، دیدنی ترین صحنه زندگی پدر و مادری نگران، به نمایش درآمد و اشک شوق مهمان چشمانشان شد. مادر نفس در تماس تلفنی، با شوق از لحظه شنیدن کودک دلبندش سخن می گفت و اشک می ریخت. او اشک می ریخت و سپاسگزاری می کرد از همه  کسانی که به او و همسرش در تجربه این لحظه به یاد ماندنی یاری رساندند.