گزارش فراخوان 96


گزارش فراخوان 96

تو همیشه مهربان باش...
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد
قلبت دریای رحمت باشد
همه در آن جا خواهند گرفت
پس عشق را بنواز......
با زبان دلت بخوان و با قلبت پذیرا باش
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد...
 
با درودي ديگر در خدمت شما هستيم تا گزارش فراخوان 96 را ارايه دهيم.
فرشته همان دختر 17 ساله که قبلا در یک سردخانه بسته بندی میوه کار می کرد و نان آور خانواده پنج نفره خود بود و به دليل تاخير در درمان دچار عفونت محل سوختگي شده بود 28 بهمن ماه با هماهنگي بنياد همدلان و يكي از خيرين و همراهان بنياد در بيمارستان شهيد مطهري بستري و در پنجم اسفند توسط دكتر سيدغلامرضا موسوي مجد تحت عمل جراحي پيوند پوست قرار گرفت و خوشبختانه عمل پیوند موفقیت آمیز و رضایت بخش بود.
هزینه جراحی و پیوند پوست حدود 12 میلیون تومان برآورد شده بود كه با تخفيف مددكاري بيمارستان به 9 ميليون تومان كاهش داده شد. اين مبلغ كه با حمايت و مهرباني هاي شما حاميان خوب بنياد طي فراخوان 96 تامين شد به حساب بيمارستان واريز و فرشته با دلي پر از اميدواري به مهرباني فرشته هاي همدلان از بيمارستان مرخص شد.
مفتخريم كه دوستاني چون شما داريم و مي توانيم دست در دست هم چنين صحنه هاي زيبايي از مهر و مهرباني خلق كنيم. پاينده باشيد.