گزارش فعالیتهای گروه قصه خوانی بنیاد


گزارش فعالیتهای گروه قصه خوانی بنیاد

گزارش مربوط به فعالیتهای گروه قصه خوانی بنیاد همدلان کودک و نوجوان

گروه قصه خوانی بنیاد همدلان کودک و نوجوان با سرپرستی قصه خوانی خانم فتانه کاظمی عضو شورای کتاب کودک و سرپرست هماهنگیهای گروه توسط اینجانب، از خرداد ماه سال 1393 با برگزاری اولین دوره "آشنایی با قصه خوانی و نحوه بیان قصه برای کودکان بیمار" فعالیت خود را با قصه خوانی، کتاب خوانی، آموزش مهارتهای زندگی و برپایی جشن به مناسبت اعیاد  برای کودکان بیمار آغاز نمود.

با توجه به سیاست  گروه قصه خوانی مبنی بر افزایش بیمارستانهای تحت پوشش، تعداد داوطلبین به واسطه تبلیغات گسترده در سایت و صفحه فیس بوک بنیاد افزایش یافت و  بیمارستان های شهید رجایی، شهید مدرس، سوانح سوختگی شهید مطهری، شیرخوارگاه رفیده، شهید فهمیده، مدرسه نابینایان نرجس، بیمارستان طبی کودکان و خانه کودک زنجیره امید تحت پوشش امرقصه خوانی قرار گرفت.

به موازات اضافه شدن بیمارستانها  و داوطلبین،  دوره "شیوه های بازی با کودکان" و همچنین  دوره های متعدد "شیوه های قصه خوانی و فن بیان " و "چگونگی تعامل با کودکان بیمار"  برگزار گردید .

در حال حاضر تعداد داوطلبین به 69  نفر افزایش یافته است که نفرات فعال که حضور مستمر در برنامه ها را دارند 20 نفر می باشد.  سرپرستان به 10 نفر افزایش یافته است و با توجه به در حال اجرا بودن دوره  "شیوه های قصه خوانی و فن بیان " تعداد سرپرستان و متخصصین بحث قصه خوانی افزایش خواهد یافت.

همچنین همدلان قصه خوان با حضور در بیمارستانها و مراکز نگهداری کودکان هدایایی از جمله کتاب، عروسک، دفاتر نقاشی و مداد رنگی برای کودکان بیمار هدیه می برند.

قصه خوانی در بیمارستان شهید رجایی  ( هرهفته) به روایت تصویر:

سرپرست برنامه: خانم درنا گلشنی

دکتر فرفری یکی از داوطلبین قصه خوانی است که در بیمارستان رجایی همراه با قصه خوانی برنامه های متعددی با کودکان اجرا می کند.

بیمارستان شهید رجایی

قصه خوانی در بیمارستان شهید مطهری ( هرهفته) به روایت تصویر:

سرپرست برنامه: خانم مریم خاتون آبادی

بیمارستان شهید مطمهری

قصه خوانی در مدرسه نابینایان نرجس (ماهی دوبار)  به روایت تصویر: 

سرپرست برنامه: خانم ها سپیده و فهیمه نوروزی

مدرسه نابینایان نرجس

قصه خوانی در مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان رفیده (ماهی دوبار)  به روایت تصویر:

سرپرست برنامه: خانم ها منصوره اکبری و مانا زرگر

رفیده

قصه خوانی در بیمارستان کودکان شهید مدرس (سال 93 و بهار 94)  به روایت تصویر:

سرپرست برنامه: خانم مریم پری

بیمارستان کودکان مدرس

قصه خوانی در بیمارستان کودکان شهید فهمیده (به طور کلی در سال 94 دوبار)  به روایت تصویر:

سرپرست برنامه: خانم مریم پری

بیمارستان کودکان شهید فهمیده

قصه خوانی در مرکز نگهداری موقت کودکان بیمار زنجیره امید (ماهی دوبار)  به روایت تصویر:

سرپرست برنامه:  خانم سپیده

زنجیره امید

 

دوره آموزشی فن بیان و شیوه های قصه گویی (در حال اجرا)  به روایت تصویر:

مدرس دوره: خانم فتانه کاظمی

دوره آموزشی قصه خوانی

 

دوره آموزشی انواع و شیوه های  بازی با کودکان (26 و 27 شهریورماه 94)  به روایت تصویر:

مدرس دوره: آقای مهرداد نظام آبادی

دوره آموزشی بازی

 

عیادت داوطلبین قصه خوانی از کودکان بیمار تحت پوشش بنیاد که در بیمارستان بستری هستند:

عیادت از کودکان بیمار

 

تزیین کتب اهدایی با اوریگامی: خانم لیلا دهقانی

اوریگامی

 

گزارش قصه خوانی سال 97

 

بهاره ابوطالبی

سرپرست تیم قصه خوانی بنیاد همدلان کودک و نوجوان

بهار 8139