گزارش فعالیت های پروژه 100 ویلچر


گزارش فعالیت های پروژه 100 ویلچر

گزارش فعالیت های پروژه 100 ویلچر

پروژه 100 ویلچر که در آن به پیشنهاد و یاری تعدادی از فعالان جامعه پزشکی و دندانپزشکی کشور اقدام به گردآوری کمکهای نیک اندیشان، به منظور تامین نیازهای درمانی معلولان، مانند ویلچر برقی ، پرتز و... با هدف بازگشت ایشان به زندگی عادی شده است. خدمات ارائه شده تا کنون به شرح زیر تقدیم حضور می شود:

الف – خرید و تحویل 2 دستگاه ویلچر برقی به معلولین ناشی از زلزله سال گذشته در کرمانشاه و 5 دستگاه ویلچر برقی به معلولین نیازمند استان البرز به ارزش 520 میلیون ریال.

ب – تجهیز مرکز فیزیوتراپی وابسته به بهزیستی سرپل ذهاب به ارزش 110 میلیون ریال که درحال حاضر دردست اجرا می باشد.