همدلان 10 ساله شد


 همدلان 10 ساله شد
همراهان و همدلان عزیز
سپاسگزاریم که در این دهمین سال
با یاری شما  به دلها رنگ شادی
رنگ زندگی و روحی دوباره به کودکان نیازمند زده میشود
پاینده و برقرار باشید