قصه خوانی بیمارستان مطهری و مدرس


قصه خوانی بیمارستان مطهری و مدرس

قصه خوانان بنیاد همدلان کودک و نوجوان به نمایندگی از دوستان همدل، شنبه ۲۲ فروردین در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری حضور یافتند و در روز یکشنبه ۳۰ فروردین نیز برای قصه خواندن و شاد کردن کودکان، راهی بخش قلب اطفال بیمارستان شهید مدرس شدند. 

در بیمارستان مطهری هنرمندان نوازنده، با تنبک و دایره زنگی فضای شادی را در بخش کودکان به پا کردند. قصه «مهمان ناخوانده» و «مرغ پاکوتاه» توسط داوطلبان اجرا گردید. هم آوازی شعرهای کودکانه، فضا را پرنشاط ساخت و لب کودکان غمگین را به خنده باز کرد. در انتهای برنامه هم دوستان قصه گو از پشت درب بخش بزرگسالان، برای بانوان بستری در بخش سوختگی شعر و سرود خواندند و با آنان همدلی کردند. 

بیمارستان مدرس هم با حضور گرم گروه قصه گو، حال و هوایی تازه یافت. داوطلبان عاشق کودکان، برای بچه‌های بیمار به صورت نمایشی قصه خواندند و با همراهی کودکان، شعر «خوشحال و شاد و خندانم» را سر دادند. از آنجاکه وقت ملاقات بود، قصه گویان ما شنونده بزرگسال هم داشتند و علاوه بر کودکان و والدین، پرستاران بخش و ملاقات کنندگان هم با گروه همراه شدند، دست زدند و شادی کردند. 
جای همه دوستداران کودک، سبز و خرم
بنیاد همدلان کودک و نوجوان

با سپاس از مانا و عطیه عزیز بابت عکس های زیبایشان