گزارش عملکرد

گزارش عملکرد در حوزه درمان بهار 99

 

گزارش عملکرد بنیاد همدلان کودک در شش ماهه اول 98

 

گزارش عملکرد همدلان کودک و نوجوان در شش ماهه اول 98

خلاصه عملکرد