معرفی بنیاد

بنیاد همدلان کودک و نوجوان

خيريه ی بنیاد همدلان كودك و نوجوان مؤسسه ای است مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی، متشكل از داوطلبان علاقه مند و تلاشگر كه برای كمك به كودكان و نوجوانان مددجو، در اردیبهشت ماه سال 1389، پايه گذاري شد. اين مؤسسه در تاريخ 23 مرداد 1392پروانه ی تأسيس خود را، با شماره 917.928.489، از سازمان بهزيستي دريافت نمود و در اسفند سال 1392 با شماره ی 33551 و شناسه ی ملي 14003940818 به ثبت رسيد.

تمركز اين بنياد بر روي كودكان و نوجوانان محروم و نيازمند و در دو حوزه ی «سلامت و درمان» و «آموزش و تحصيل» مي باشد. بنياد همدلان كودك از بدو تأسيس تلاش كرده تا از طريق همكاري و تعامل نزديك با مؤسسات و سازمان هاي مردم‌نهاد، در دستيابي به اهداف مشترك، ايجاد هم افزایی نموده و میزان كارايي و اثربخشي فعاليت هاي خود را ارتقاء بخشد. در اين مسير، بنياد از ظرفيت هاي داوطلبانه ی ياريگر، در بخش هاي مختلف بهره فراوان برده و می برد.

اين بنياد در راستاي اهداف انساني خود اغلب به صورت مشاركتي و با همفكري و همدلي ياران، به صورت داوطلبانه، اداره مي شود. بر اين مبنا تركيب سازماني بنياد همدلان كودك داراي هيأت امنا و هیأت مدیره مي باشد.

هيأت امناء  و هیأت مدیره ی بنياد همدلان كودك و نوجوان كه در حوزه ی تصميم گيري هاي كلان نقش دارند و در اين راه قبول مسؤولیت نموده اند، عبارتند از:

ریاست هیأت امناء: آقای محمدرضا معتمد.

دیگر اعضای هیأت امناء: خانم ها شهلا شریفی، فرنگیس افتخاری، عطیه آب خضر، الهه شیرازی و آقایان سید حسام الدین ذگردی و سید جمشید مقیمی دینان.

رئیس هیأت مدیره: آقای جواد عبدروئیانی.

نایب رئیس هیأت مدیره: خانم فرناز قاسمی.

مدیرعامل: خانم زهرا ظهیریه.

خزانه دار: خانم نرجس اعرابی.

بازرس قانونی: آقای مصطفی ثمری.

دیگر اعضای هیات مدیره: خانم نجمه خاتون کسرایی و آقایان علی اکبر برومیده و جهانشاد قاسمی.

اعضای علی البدل هیأت مدیره: خانم سوناز مصطفی زاده و آقای سعید مدرس نیا.