معرفی بنیاد

«خيريه بنیاد همدلان كودك و نوجوان» موسسه ای است مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی متشكل از داوطلبان علاقه مند و تلاشگر كه برای كمك به كودكان و نوجوانان مددجو در اردیبهشت ماه سال 1389 پايه گذاري شد. اين موسسه در تاريخ 23 مرداد 1392پروانه تاسيس خود با شماره 917.928.489 را از سازمان بهزيستي دريافت نمود و در اسفند سال 1392 با شماره 33551 و شناسه ملي 14003940818 به ثبت رسيد.

تمركز اين بنياد بر روي كودكان و نوجوانان محروم و نيازمند و در دو حوزه:  «سلامت و درمان» و «آموزش و تحصيل» مي باشد. بنياد همدلان كودك از بدو تاسيس تلاش كرده تا از طريق همكاري و تعامل نزديك با موسسات و سازمان هاي مردم‌نهاد، در دستيابي به اهداف مشترك، ايجاد سينرژي نموده و درجه كارايي و اثربخشي فعاليتهاي خود را ارتقاء بخشد. در اين مسير، بنياد از ظرفيتهاي داوطلبانه ياريگر، در بخشهاي مختلف بهره فراوان برده است.

اين بنياد در راستاي اهداف انساني خود بصورت مشاركتي و با همفكري و همدلي ياران، به صورت كاملا داوطلبانه، بدون دريافت دستمزد اداره مي شود. بر اين مبنا تركيب سازماني بنياد همدلان كودك داراي هيات امنا، هیات مدیره و هيات اجرايي مي باشد.
هيات امناء بنياد همدلان كودك كه در حوزه تصميم گيريهاي كلان نقش دارند و در اين راه قبول مسئولیت نموده اند، عبارتند از:

1) آقاي حسام الدين ذگردي (رئیس هیات مدیره)

2) آقای محمدرضا معتمد (رئیس هیات امنا)

3) خانم زهرا ظهیریه (مدیرعامل)

4) آقای سعید مدرس نیا (نایب رئیس هیات مدیره)

5) آقای جواد عبد رویانی (نایب رئیس هیات امنا)

6) آقاي اسماعيل حيدري

7) خانم فرنگیس افتخاری

8) خانم نجمه کسرایی

9) آقای علیرضا اصغرپور

10) خانم شهلا شریفی

11) خانم نرجس اعرابی