تماس با بنیاد همدلان کودک

تلفن: ۶۶۳۸۶۱۹۶

تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۳۲۲۹۸

فكس: ۴۸۲۲۳۲۷۷ 

ايميل: info@hamdelan.org

آدرس: تهران. خ امام خمینی. بین یادگار امام و جیحون. نبش کوچه ارجمند. پلاک ۱/۱۲۷۲. طبقه چهارم غربی.

کدپستی: ۱۳۴۸۸۷۶۳۱۲ 

واحد سلامت و درمان: ۰۹۳۵۰۷۳۳۸۰۹ (آقاي رويانی)  darman@hamdelan.org

واحد آموزش و تحصيل:  ۰۹۳۵۷۶۷۵۱۰۵(خانم زينی وند)  tahsil@hamdelan.org

واحد داوطلبین و اعضا:  ۰۹۳۷۳۰۷۷۲۳۴ (سید جمشید مقیمی)