فراخوان ها


فراخوان درمان شماره 179 مورخ 12 اسفند 02 12 اسفند 1402 ساعت : 20:40

فراخوان درمان شماره 179 مورخ 12 اسفند 02

فراخوان درمان شماره 179 جمع مبلغ فراخوان: 20 ميليون تومان ديانا س. يك ساله خدمت مورد نیاز: جراحي قلب مبلغ مورد نیاز: 5 ميليون تومان دیانا کودک یک ساله و ساکن یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان داراي نارسايي قلبي مادرزادي است. پدر خانواده راننده تاکسی است و به سختی هزینه های هفت فرزند خود را تامین می کند. خانواده نه نفره‌ دیانا در دو… بیشتر ...
فراخوان درمان شماره 180 - 4 خرداد 03 04 خرداد 1403 ساعت : 00:15

فراخوان درمان شماره 180 - 4 خرداد 03

فراخوان درمان شماره 180  جمع مبلغ فراخوان: 10 ميليون تومان   بهاره ع. 11 ساله خدمت مورد نیاز: جراحي شكستگي پا مبلغ مورد نیاز: 5 ميليون تومان   بهاره نوجوان ۱۱ ساله افغانستانی ساکن شهریار دچار شکستگی از ناحیه پا در اثر تصادف شده اما به دلیل وضعیت بد مالی خانواده تاکنون درمانی برایش صورت نگرفته است. پدر بیمار در حال حاضر بیکار است و… بیشتر ...